Lepiej razem 2012-13

Projekt „Lepiej razem – razem lepiej” jest kierowany do osób powyżej 50 roku życia i młodzieży z dwóch podkarpackich miejscowości: Niebylca i Gwoźnicy Górnej oraz ich okolic. Jest realizowany przez Fundację Rozwoju „Dobre Życie” w partnerstwie z Urzędem Gminy Niebylec, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Niebylcu, Zespołem Szkół w Gwoźnicy Górnej i Zespołem Szkół w Niebylcu.

Celem projektu jest wzmocnienie solidarności międzypokoleniowej w gminie Niebylec przez twórcze współdziałanie gimnazjalistów i seniorów oraz innych mieszkańców gminy. Uczestnicy, biorąc udział w bezpłatnych warsztatach, zyskają szansę rozwinięcia swoich umiejętności osobistych i społecznych oraz zainteresowań. Będziemy wspólnie tworzyć spektakle, które zaprezentujemy społecznościom lokalnym Niebylca i Gwoźnicy Górnej.

Dialog międzypokoleniowy

Praca nad spektaklem będzie okazją do nawiązania międzypokoleniowego dialogu. Wspólne rozmowy, podejmowane w toku projektu decyzje, poszukiwanie rozwiązań pojawiających się problemów czy konfliktów to szansa na przełamywanie barier, odrzucenie stereotypów i czerpanie korzyści z różnorodności. Odkrywanie historii rodzinnych miejsc, poznawanie lokalnych tradycji i ciekawych zdarzeń, prowadzenie wywiadów, fotografowanie, przygotowywanie scenografii czy scenariusza przełożą się na wytworzenie aktywnej przestrzeni. To w niej właśnie osoby starsze będą czerpać od młodszych i odwrotnie.

Pomysłodawcy projektu z Fundacji Rozwoju „Dobre Życie” wierzą, że współpraca seniorów i młodzieży gimnazjalnej przyniesie korzyści obu zaangażowanym w podejmowane działania stronom. Młodzi podzielą się z seniorami energią, entuzjazmem i znajomością nowych technologii, seniorzy zaś z młodzieżą tym, co cenne z przeszłości, cierpliwością, a także doświadczeniem życiowym. Osoby regularnie uczestniczące w zajęciach będą angażować we współtworzenie spektakli również innych mieszkańców. Zaproszą ich także na finał projektu, podczas którego zaprezentują spektakle.

Działania w projekcie

W Gwoźnicy Górnej i Niebylcu powstaną niezależne grupy, liczące po trzydziestu seniorów i gimnazjalistów. Każda z grup odbędzie:

 1. Cykl bezpłatnych spotkań i warsztatów:
  • tematy: komunikacja, współpraca, dialog międzypokoleniowy, kreatywność
  • forma: ciekawe, angażujące metody w tym improwizacje dramowe, rozmowy, wywiady z mieszkańcami gminy Niebylec
 2. Prace w mniejszych grupach:
  • teatralnej - tworzenie scenariusza we współpracy z prowadzącymi, odgrywanie wybranych ról, przygotowanie elementów muzyczno-tanecznych lub innych (do uzgodnienia przez grupę)
  • plastyczno-dziennikarskiej - wsparcie przy realizacji spektaklu – wywiady z mieszkańcami, tworzenie scenografii, popularyzacja przedsięwzięcia i inne

Każdy zyska możliwość rozwinięcia własnych pasji i posiadanych umiejętności bądź też zdecyduje się poznać nową, inspirującą dziedzinę. Uczestnicy sami wybiorą grupę, w której będą chcieli działać i czynności, w które się zaangażują. Zajęcia będą prowadzić trenerzy i animatorzy z Fundacji Rozwoju „Dobre Życie” oraz wolontariusze i zaproszeni specjaliści, w tym aktor i reżyser teatralny. Projekt objęty jest wsparciem merytorycznym Johna Somersem, który tworzy przedstawienia ze społecznościami w Wielkiej Brytanii od ponad 30 lat. Prezes Fundacji, Aleksandra Chodasz, jest uczennicą Johna Somersa.

Projekt zakończy się pokazami przedstawień, wystaw zdjęć i innych rezultatów prac grup. Pokazy odbędą się w Gwoźnicy Górnej i Niebylcu wiosną 2013 roku.

Informacje i zapisy

Zapisy gimnazjalistów będą prowadzone za pośrednictwem szkół w Niebylcu i Gwoźnicy Górnej. Seniorzy i inne osoby z tych miejscowości i okolic oraz instytucje, które chciałyby wesprzeć realizację projektu zapraszamy do kontaktu:

Informacji udzielają również:

 • Pani Agnieszka Cynar i Pani Renata Kozdraś, GOK w Niebylcu, tel. (17)2773030
 • Pani Małgorzata Pryć, Dyr. Zespołu Szkół w Gwoźnicy Górnej, tel. (17)2773902
 • Pani Lucyna Małek-Adamiak, Dyr. Zespołu Szkół w Niebylcu, tel. (17)7462155

Projekt „Lepiej razem – razem lepiej” jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.