Grupa parlamentarna

Dla młodych ludzi bycie Polaków w Unii Europejskiej to najzupełniej naturalna sprawa. Czują się i pragną być częścią Europy i świata. Dlatego tak ważne jest realizowanie projektów, które uczą jak być świadomym i aktywnym Europejczykiem, jak wykorzystywać w pełni możliwości, które niesie UE oraz Parlament Europejski w kwestii: edukacji, stażów zawodowych i wolontariatu, rozwoju osobistego i kariery zawodowej.

Podczas intensywnych działań, otoczonych niesamowita atmosferą przyjaźni i gotowości do zdobywania nowych kompetencji zostały zrealizowane:

  • trzydniowe szkolenia na temat UE, Parlamentu Europejskiego, dialogu usystematyzowanego – przy udziale specjalistów: profesora Zbigniewa Zaleskiego posła do Parlamentu Europejskiego ubiegłej kadencji, pani Katarzyny Stępak z Eurodesk i pana Piotra Gawła realizującego projekty młodzieżowe na całym świecie;
  • diagnoza problemów i zasobów społeczeństwa lokalnego Jarosławia – zbieranie danych, analiza materiału i wnioskowanie;
  • konsultacje dla młodzieży przy wsparciu tutorów podczas ich samodzielnych przygotowań do wystąpień na potrzeby inscenizacji obrad Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego;
  • happening i działania z zakresu streetartu w przestrzeni miejskiej Jarosławia promujące aktywność euroobywatelską;
  • organizacja Obrad Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego w Miejskim Domu Kultury miasta Jarosław przy pomocy takich metod jak: drama, burza mózgów, dyskusja, elementy zadań aktorskich, nowe technologie, w tym wideokonferencja z panią Elżbietą Łukacijewską poseł do PE, przebywającą w Brukseli;
  • współtworzenie filmu fabularnego pt. „Wielka podróż małego pieniążka”;
  • współtworzenie fotoreportażu pt. Twarze Jarosławia.

Kreatywna postawa młodych ludzi tworzących grupę parlamentarną, ich zapał do działań, radość i pozytywna energia pozwoliły zrealizować w bardzo krótkim czasie wiele wartościowych i nieprzeciętnych działań. Nieuświadomiony dotąd potencjał większości uczestników rozkwitał na oczach trenerów, specjalistów a przede wszystkim grupy rówieśniczej.

Zdjęcia z parlamentarnych działań młodzieży: