Działania zaplanowane na 2020

Fundament projektu „Aktywni z głową” to działania pomagające rozpoznać i wesprzeć liderki i liderów w budowaniu własnej odporności psychicznej. To także podnoszenie skuteczności działania osób uczestniczących w projekcie, a zatem i wspieranie organizacji czy grup nieformalnych, w jakich działają. Projekt jest realizowany od maja do listopada 2020 roku. Jego główna część (diagnoza odporności psychicznej, konsultacje indywidualne i warsztaty) obejmie dwie grupy liderek i liderów, łącznie 30 osób. Będziemy również prowadzić działania promocyjno-edukacyjne włączające osoby realizujące działania społeczne i decydentów z całej Polski.

Dlaczego zdecydowaliśmy się postawić na temat odporności psychicznej?

Odporność psychiczną definiuje się jako: „wąską cechę osobowości, która w dużym stopniu, wpływa na sposób w jaki osoba reaguje na wyzwanie, stress, presję, niezależnie od okoliczności w jakich występują”. Opublikowane badania i studia badawcze na całym świecie wskazują, że odporność psychiczna i to jak ją rozwijamy (lub nie) wpływa m.in. na:

 • poziom zaangażowania, nastawienie, podejście „mogę/”nie da się” do podejmowanych czynności i wyzwań
 • zadowolenie, zarządzanie reakcjami stresowymi
 • odporność na hejt, szykany
 • aspiracje, ambicje, gotowość do podejmowania innowacyjnych i ryzykownych działań
 • ok. 25% różnicy w wydajności pomiędzy różnymi osobami (w trakcie Kursu będziemy dzielić się narzędziami na podnoszenie skuteczności)

A zatem zagadnienie odporności psychicznej łączy się i z przeciwdziałaniem wypaleniu liderskiemu i ze skutecznością w pracy społecznej, które są naszymi celami. Więcej o odporności psychicznej już wkrótce w artykułach, wywiadach oraz oczywiście w trakcie Kursu, na który zaprosimy osoby uczestniczące w projekcie.

Dlaczego to ważne? Bo odporność psychiczna jest indywidualna dla każdego człowieka, przydatna w trudnych sytuacjach i można (znając swoje mocne strony i obszary wrażliwe) ją rozwijać, by osiągać lepsze rezultaty zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, w tym w działalności społecznej.

Więcej o Kursie Dobrostanu i Skuteczności Społecznej

Z czego będziemy korzystać? Pierwsza z aktywności, jaką zaplanowaliśmy, to indywidualny kwestionariusz odporności psychicznej MTQ48. MTQ48 jest pierwszym uznanym na świecie narzędziem do mierzenia odporności psychicznej. Jest rzetelny i wiarygodny, poparty licznymi badaniami uniwersyteckimi. Został opracowany w Wielkiej Brytanii przez prof. Petera Clough i zespół naukowców współpracujących z firmą AQR Ltd. MTQ48 jest łatwe i szybkie w obsłudze. Jest narzędziem płatnym, którego koszty będą pokryte z budżetu projektu.

Każda z osób uczestniczących wypełni kwestionariusz online (10 minut, po polsku) i będzie mieć dostęp do indywidualnej rozmowy z licencjonowaną specjalistką w celu interpretacji raportu wygenerowanego przez system.

Kwestionariusz pomaga w zdiagnozowaniu własnej odporności psychicznej w czterech obszarach:

 1. zaangażowanie (orientacja na osiąganie celów, wytrwałość w zadaniach)
 2. pewność siebie (w relacjach oraz wiara we własne umiejętności)
 3. podejście do wyzwań (reagowanie na porażki, ryzyko, otwartość na doświadczenia)
 4. kontrola (poczucie wpływu, zarządzanie emocjami).

Indywidualny raport odporności psychicznej będzie punktem wyjścia do dalszej pracy rozwojowej w projekcie – podczas warsztatów. Każde z wyżej wymienionych zagadnień będzie rozwinięte w pracy grupowej, ubogacone ćwiczeniami i wskazówkami rozwojowymi.

Zagadnienia, jakie poruszymy to m.in.:

 • poznanie się i integracja liderek i liderów, zbudowanie sieci kontaktów pomocnych w trakcie i po projekcie,
 • koncepcja odporności psychicznej w oparciu o czteroczynnikowy model prof. Petera Clougha oraz jej przełożenie na codzienne działania i zachowania: model 4C, 5 reakcji stresowych; emocje; mózg jako nasz sprzymierzeniec i sabotażysta; nawykowe działania; jak zmienić zachowanie w sytuacji stresowej,
 • analiza zachowań „odpornych” oraz „wrażliwych” oraz ich przełożenia na efektywność osobistą i społeczną,
 • czym jest dobrostan i jak dobrostan liderów może wpływać rozwój wspólnot i organizacji; motywacja do dbania o siebie i do zabezpieczania organizacji i społeczności w sposób bezpieczny dla siebie i jednocześnie skuteczny społecznie, wsparcie w przełamaniu nawyków poświęcania się i działań na dłuższą metę wyniszczających),
 • czynniki obecne w działaniach liderskich, które sprzyjają wypaleniu (m.in. izolacja, perfekcjonizm, bariery komunikacyjne i we współpracy, demotywowanie współpracowników, trudności z pracą w skupieniu) i zagrożenia z nich płynące,
 • narzędzia odciążające liderów, które mogliby zacząć stosować sami dla siebie oraz jakie mogliby wprowadzić w środowiskach, w których działają: techniki radzenia sobie ze stresem, zarządzania emocjami i impulsywnością w działaniu, włączanie innych osób w decyzje, planowanie i działania, dzielenie się zadaniami wraz z uprawnieniami (empowerment), dbanie zawczasu o mentoring i sukcesję i inne.

Zainteresowało Cię jedno lub więcej zagadnień?

Zapoznaj się z profilem osoby uczestniczącej i aplikuj.

Masz pytania lub wątpliwości?

Zapoznaj się z korzyściami z udziału w projekcie

lub skontaktuj się z liderką merytoryczną i koordynatorką projektu: Aleksandra Chodasz, achodasz@dobrezycie.org, 609-081-313.

Metody jakimi będziemy pracować będą innowacyjne i angażujące (jak drama stosowana, storytelling, bodytelling, elementy coachingu i facylitacji).

Wkrótce przedstawimy Wam całą kadrę merytoryczna projektu. Z pewnością wśród trenerów znajdzie się Sylwia Rybak i Aleksandra Chodasz. Prowadzimy rozmowy także z innymi specjalistami z Polski i Wielkiej Brytanii. Części Kursu prowadzone po angielsku będą tłumaczone.

Nie chodzi tylko o rozwój 30 liderek i liderów. Chcemy z Wami zmieniać świat!

Wspólnie z uczestniczącymi w projekcie liderkami i liderami będziemy zmieniać świadomość społeczną i praktyki w organizacjach pozarządowych i innych miejscach, gdzie działamy społecznie. Chcemy tworzyć świat, w którym jest miejsce na bycie sobą, odpoczynek, zabawę, emocje, pozytywną komunikację i współpracę. Świat, w którym jest mniej narzekania, hejtu, pretensji, zmęczenia i wypalenia, a więcej zrozumienia, doceniania, dzielenia się obowiązkami, energią, smutkami, ale i radościami oraz wspólnego świętowania sukcesów. Jest to nasz cel długofalowy, ale chcemy dzięki współpracy z Wami podjąć działania w kierunku jego jak najszybszej realizacji.

Dlatego każda z osób uczestniczących w Kursie Dobrostanu i Skuteczności Społecznej:

 • Stworzy indywidualny plan działań uwzględniający dobrostan (w tym działania odciążające, minimalizujące wpływ czynników wypalających) oraz skuteczność działań społecznych. Pomoże Wam to wdrożyć to, czego nauczycie się w projekcie „Aktywni z głową”, w życie – własne i organizacji i społeczności, w jakich działacie.
 • Będzie zaproszona do wspólnego odkrywania, wyszukiwania i promowania rozwiązań na skuteczne i przeciwdziałające wypaleniu działania. Zależy nam, by treści edukacyjne i podnoszące świadomość otoczenia liderów były generowane nie tylko przez nasze ekspertki i ekspertów, ale i osoby, które te tematy żywo dotykają i interesują, a zatem właśnie uczestników projektu. Dzięki temu będziemy mogli wspólnie wpływać pozytywnie na jakość życia społecznego i kulturę pracy w organizacjach pozarządowych i innych miejscach działań społecznych.
 • Weźmie udział, wspólnie z ponad 100 innymi osobami, w anty-konferecji, w której uczestnicy są aktywnymi twórcami treści, mają przestrzeń do dyskutowania o ważnych dla nich zagadnieniach, poszukiwania rozwiązań konkretnych problemów i dzielenia się dylematami, doświadczeniami i marzeniami. Wydarzenie to bez względu na to, czy odbędzie się w Rzeszowie czy na ZOOM, będzie prowadzone w formule Open Space Technology, w której nasza Fundacja się specjalizuje.

Harmonogram projektu

Projekt realizujemy od maja do listopada 2020.

V-VI.2020: rekrutacja liderek i liderów i zakwalifikowanie do projektu łącznie 30 osób – zobacz profil uczestnika

VI-IX.2020: 1. Kurs Dobrostanu i Skuteczności Społecznej dla kilkunastu osób (40 godzin w jednej grupie, bez możliwości „odrabiania” zajęć w kolejnej edycji + 2 godziny konsultacji indywidualnych i praca własna). Terminy dla poszczególnych grup znajdują się w regulaminie.

VIII-X.2020: 2. Kurs Dobrostanu i Skuteczności Społecznej dla drugiej grupy kilkunastu osób (40 godzin + 2 godziny konsultacji indywidualnych i praca własna)

V-XI.2020: organizacja anty-konferencji, tworzenie i promowanie treści edukacyjnych dotyczących odporności psychicznej, tworzenia standardów pracy wspierających skuteczność i przeciwdziałających wypaleniu liderskiemu

Miejsce: Podkarpacie i/lub online

Kurs dla liderek i liderów programu oraz anty-konferecję planowaliśmy jako działania bezpośrednie. Jednak ze względu na sytuację pandemii i liczne ograniczenia, jesteśmy również przygotowani do przeprowadzenia ich w formie on-line (wówczas także aktywnie, warsztatowo, z wykorzystaniem platformy Zoom i innych prostych narzędzi internetowych).

Aktywnie obserwujemy sytuację w kraju i możliwości bezpiecznej i zgodnej z odgórnymi wytycznymi organizacji wydarzeń. Przypuszczamy w momencie pisania tego tekstu, że pierwsza edycja Kursu Dobrostanu i Skuteczności Społecznej rozpocznie się online. Druga być może będzie mogła być w całości realizowana w bezpośrednim kontakcie. Na ten moment nie możemy być pewni. Z pewnością jednak każda godzina będzie wypracowana z troską o dobro i potrzeby grupy osób uczestniczących, z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia ekspertów.

Prosimy o elastyczność oraz wzięcie pod uwagę, że warsztaty, jeśli będą się odbywać na żywo, to będą w okolicy Rzeszowa, a anty-konferencja będzie w Rzeszowie. Zapewnimy wówczas catering i nocleg w trakcie warsztatów. Projekt nie pokryje natomiast kosztów dojazdów.

Plusem wersji online byłaby oszczędność Waszego czasu i kosztów na podróżach i możliwość współpracy także z gościem-specjalnym, trenerem zza granicy (pracujemy nad tym i jeśli nasze rozmowy zakończą się sukcesem zapewnimy oczywiście tłumaczenie). Plusy spotkania na żywo są liczne. Prosimy o otwartość na obie wersje, gdyż sytuacja w kraju może się dynamicznie zmieniać.


Projekt „Aktywni z głową” jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 oraz ze środków Fundacji Rozwoju „Dobre Życie” - inicjatora i realizatora projektu.