Zaszczepieni przeciw wypaleniu - relacja z Open Space

Mówi się, że aby zapalać innych, samemu trzeba płonąć. I ja płonąłem, i zapalałem. Tyle tylko, że byłem zapałką i sam szybko się wypaliłem. Dzięki całemu projektowi “Aktywni z głową” oraz tej konferencji czuję, że ponownie mogę zapalać innych, z jedną znaczącą różnicą. Nie jestem już zwykłą zapałką. Jestem zapalniczką, z takim wypasionym zbiornikiem gazu, który starczy na długo. No i z podłączeniem do doładowania ;).

Te słowa jednego z uczestników naszej onlinowej (anty)konferencji #ZaszczepSiePrzeciwWypaleniu są znakomitym podsumowaniem idei naszego projektu. Tak. O to właśnie chodzi. Byśmy wszyscy mogli płonąć, nie spalając się. Nie tracąc energii niezbędnej do robienia tych ważnych i potrzebnych rzeczy, które robimy na co dzień. Byśmy mogli zadbać świadomie o siebie samych, o sposób i warunki, w jakich działamy społecznie.

Cieszymy się, że 5 i 10 listopada mogliśmy sobie nawzajem towarzyszyć. Blisko 130 osób w 21 grupach tematycznych, korzystając z formuły Open Space Technology i platformy #QiqoChat, poszukiwało równowagi w działaniach społecznych. Wydarzenie prowadzili: Ola Chodasz, Łukasz Broniszewski, Marcin Świerczyński i Katarzyna Gac-Karelus. Uczestniczki i uczestnicy z całej Polski dzielili się swoją wiedzą, doświadczeniem, poszukiwali kreatywnych rozwiązań w obszarze dobrostanu, przeciwdziałania wypaleniu, zarabiania w III sektorze, pracy na kwarantannie i innych palących tematów. Takie spotkanie było nam wszystkim bardzo potrzebne!

W jakich warunkach działają osoby zaangażowane społecznie?

To, z czym spotykają się liderki i liderzy w swoim otoczeniu, ale też to, jak o sobie myślą i jak organizują swoje życie i pracę, może być na dłuższą metę wypalające. Dr Marzena Cypryańska-Nezlek z Uniwersytetu SWPS (2020), prowadząc badania kondycji psychicznej przedstawicieli i przedstawicielek organizacji społecznych i ruchów nieformalnych, odkryła m.in, że:

  • prawie połowa z ponad 900 badanych uczestników odczuwa presję, by pracować więcej oraz ma poczucie, że osiąga mniej niż powinna;
  • 38% osób badanych czuje się wypalona: w tym 9% ciągle/niemal ciągle, 11% bardzo często, a 18% często;
  • 50% jest zmęczona bardzo lub ekstremalnie;
  • tylko 20% osób wie, do kogo w organizacji/ruchu zwrócić się o pomoc w przypadku doświadczania przemocy lub kryzysu psychicznego związanego z pracą/działalnością w organizacji/ruchu.

Badania Stowarzyszenia Klon-Jawor „Organizacje pozarządowe wobec pandemii” (2020) wskazują dodatkowe problemy organizacji społecznych, które wynikły w ostatnim czasie i przekładają się na kondycję psychiczną i finansową osób z nimi związanych:

  • 20% organizacji nie widzi możliwości działania w trybie zdalnym;
  • 33% organizacji zawiesiło wszystkie dotychczasowe działania;
  • 69% organizacji dostrzega problem w dotrzymaniu harmonogramów projektów;
  • 76% organizacji obawia się utracenia ciągłości usług świadczonych beneficjentom.

Prowadząc w tym kryzysowym okresie projekt “Aktywni z głową” (trwał on od maja do listopada 2020) i pracując warsztatowo z 33 osobami z Podkarpacia i całej Polski oraz słuchając uczestniczek i uczestników (anty)konferencji, mogliśmy się przekonać, że potrzeba wzajemnego wspierania się, rozmowy i szukania rozwiązań jest niezwykle pilna - mówi Aleksandra Chodasz, prezeska Fundacji Rozwoju “Dobre Życie”, inicjatorka i liderka merytoryczna projektu. - Tym bardziej cieszymy się, że mogliśmy na nią odpowiedzieć. Dziękujemy kadrze warsztatów stacjonarnych i onlinowych oraz partnerom i wolontariuszom #ZaszczepSiePrzeciwWypaleniu za ich zaangażowanie i wsparcie - dodaje.

O czym rozmawialiśmy i co to dało? Już jest RAPORT

5 i 10 listopada 2020 prawie 130 uczestniczek i uczestników podzieliło się swoimi doświadczeniami, wątpliwościami i trudnościami związanymi z tematem wypalenia zawodowego. Dyskutowaliśmy w 21 grupach o tym, co dla osób przybyłych na wydarzenie było najbardziej aktualne i ważne, m.in. o finansowaniu III sektora, o stereotypach poprzez które postrzegane są działania społeczne, o tym, że to nie tylko wolontariat, ale po prostu odpowiedzialna praca, od której skuteczności zależy los wielu ludzi czy społeczności lokalnych. Pojawiły się wątki, o których rok temu na pewno byśmy nie rozmawiali - technowypalenie, zdalne nauczanie, praca na kwarantannie. Poruszone zostały także inne wyzwania - konieczność zarządzania swoimi zasobami, dbanie o dobrostan, utrzymanie równowagi między działaniem dla innych a życiem prywatnym, czasem dla podopiecznych i dla rodziny. Sprostanie im wymaga dodatkowej energii i siły.

Nietuzinkowa formuła i zaangażowanie (pomimo) online

(Anty)konferencję przeprowadziliśmy w innowacyjnej formule Open Space Technology na platformie do pracy zdalnej QiqoChat. Umożliwiło to zaangażowanie wszystkich obecnych, budowanie relacji i współtworzenie treści, które mogą być pomocne już teraz i z pewnością posłużą w tworzeniu rozwiązań na przyszłość.

Podczas spotkania, po wprowadzeniu do formuły pracy i jej aspektów technologicznych, zbieraliśmy na gorąco tematy do dyskusji w mniejszych grupach. Dyskusje odbywały się równolegle i uczestnicy mogli się swobodnie przemieszczać pomiędzy grupami (zgodnie z prawem dwóch stóp, zwanym również prawem mobilności). Każdy miał dostęp do stopniowo współtworzonych notatek ze wszystkich sesji. Na zakończenie była szansa dzielenia się swoimi historiami i wrażeniami.

Czy takie spotkanie było łatwe do przeprowadzenia online? Nasz zespół uczestniczył w treningach z zagranicznymi specjalistami, a następnie stworzył instrukcje filmowe i pisemne. Szeroko promowaliśmy je przed wydarzeniem, by wesprzeć osoby zainteresowane udziałem w zakładaniu kont na QiqoChat (które działają jak elektroniczne wizytówki) oraz komfortowym korzystaniu z możliwości, jakie daje platforma.

Osoby zainteresowane angażującymi działaniami online dla dużych grup zapraszamy do dołączenia do naszego kręgu na Qiqo i do współpracy. Nasz zespół facylitacyjno-techniczny ma doświadczenie w organizacji i prowadzeniu wydarzeń online i offline dla grup do 1000 osób, w środowiskach polskich i międzynarodowych, pozarządowych, szkolnych, samorządowych i biznesowych.

Co ważnego dla Was wydarzyło się podczas (anty)konferencji?

Opinie, którymi podzieliliście się z nami w ankietach po wydarzeniu, potwierdziły, że nasze obserwacje dotyczące wypalenia i konieczność zwrócenia uwagi na to zjawisko wraz z zaoferowaniem konkretnych narzędzi wspierających osoby działające społecznie, trafiły w wasze oczekiwania. Pełne podsumowanie z ankiet znajduje się w raporcie, tymczasem przytaczamy kilka wypowiedzi:

Dzięki, że mogłam tu być! Róbcie więcej takich spotkań, to nie jest popularny temat i o tym się nie mówi.
Jestem przeszczęśliwa, że mogłam porozmawiać z ludźmi, którzy czują tak jak ja. Bo czasami myślę, że jestem ze swoimi odczuciami i emocjami sama.
Wychodzę z wdzięcznością za spotkanie, za rozmowę, pod wrażeniem tego narzędzia. Mega. Fajnie było spotkać w zasadzie obce osoby, a jednocześnie tak bliskie, czuję, że nie jestem sama z troskami i problemami społecznika. Wiem, że jakby coś, mam się do kogo zwrócić. Dziękuję.
Dziękuję za możliwość zatrzymania się i podarowania uważności tematowi wypalenia i dobrostanu. Dzięki spotkaniom jestem bardziej gotowa podjąć działanie i wdrożyć plan ku własnemu dobrostanowi. Formuła spotkania przypomniała mi również, jak ważna dla mnie jest przyjemność, muzyka, radość i swoboda i że warto ją pielęgnować, programować i dawkować sobie na co dzień. Chapeu bas dla Was za przygotowanie i prowadzenie tego wydarzenia. Zrobiliście mi dzień! Jest mi po prostu dobrze teraz ❥
Radość, relaks, inspiracja, energia. Naprawdę fantastyczny czas spotkania, wymiany myśli, doświadczania. Plus stworzenie absolutnie fenomenalnej jakości pracy online. Potrzebuję, pragnę więcej.
Poczucie dumy, że udało się - nasza grupa to była taka GRUPOWA MĄDROŚĆ - jestem pod wrażeniem wspólnej mądrości i jestem też dumny ze swoich notatek i facylitacji swojej grupy.

Już teraz widzimy, że szczepionka jest potrzebna. Rozmawianie na tak szerokiej płaszczyźnie, w grupach dużych i mniejszych, co planujemy jako organizacja kontynuować po zakończeniu projektu “Aktywni z głową”, pozwala nabierać zbiorowej odporności i sił do działania. Dobrze wiemy, że nic tak nas nie wzmacnia, jak bycie częścią rozumiejącej nas społeczności.

Już teraz zapraszamy Was do grupy na Facebooku “Aktywni z głową”.

Chcesz wziąć udział lub zamówić dla swojej organizacji Krótki Kurs Odporności? Skontaktuj się z nami.


Open Space Technology odbywa się w ramach projektu „Aktywni z głową”, który jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 oraz ze środków Fundacji Rozwoju „Dobre Życie” - inicjatora i realizatora projektu.


Partnerami (anty)konferencji byli: