Kadra Akademii Animacji Lokalnej

Ola Chodasz

Ola Chodasz Trenerka umiejętności społecznych rekomendowana przez PTP i STOP, trenerka i superwizorka dramy. Od 16 lat uczy DRAMY i Teatru Interaktywnego oraz stosuje te metody do budowania zespołów i podnoszenia kompetencji interpersonalnych w szkołach, samorządach, organizacjach pozarządowych i biznesie. Przeprowadziła ponad 5000 godzin szkoleń. Kształciła się w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (Uniwersytet Warszawski) i na Wydziale Dramy (Uniwersytet w Exeter). Ukończyła Szkołę Trenerską Moniki Sowickiej oraz liczne kursy wspierające jej codzienną pracę z ludźmi, w tym Open Space Technology, Teatr Forum, Teatr Playback, Group Facilitation, Making the Difference, Extended DISC, dialog motywujący i storytelling. W całej Polsce prowadzi programy rozwojowe, interaktywne spektakle i debaty w ramach swojej firmy DRAMA i Teatr Interaktywny Ola Chodasz i www.ola.chodasz.pl. Z miłości do natury przeniosła centrum swojego życia z Warszawy na Podkarpacie, gdzie założyła Fundację Rozwoju „Dobre Życie” i działa na rzecz dzieci, młodzieży i społeczności lokalnych, prowadzi warsztaty, debaty, tworzy z mieszkańcami i artystami filmy, teledyski i międzypokoleniowe spektakle z wykorzystaniem metody community theatre.

Beata Kozicka

Beata Kozicka Coach, trener Akademii Mistrzów Treningu. Absolwentka studiów podyplomowych z coachingu, zarządzania zasobami ludzkimi i wielu kursów rozwijających kompetencje osobiste oraz pracy z grupą. Od ponad 10 lat prowadzi warsztaty dla osób dorosłych i młodzieży dotyczących m.in. komunikacji, zarządzania sobą w czasie, konfliktu w zespole, budowania zespołu, organizacji i planowania, przywództwa, informacji zwrotnej, asertywności, motywacji, negocjacji. Zwolenniczka aktywizujących metod nauczania. W kręgu jej zainteresowań zawodowych leży rozwój osobisty człowieka, jako pełnowartościowej jednostki. Twórczyni i realizatorka wielu projektów dla młodzieży i społeczności lokalnej. Prywatnie spędza czas na podróżach, wędrowaniu, poznawaniu nowych rzeczy i nauce.

Katarzyna Malec

Kasia Malec Pedagog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Studium Animatorów Kultury oraz Public Relations. Ukończyła wiele kursów pracy z grupami, m.in. Dramową Akademię Wolontariacką, Trening Teatru Forum, Metody pracy z młodzieżą, kurs trenerski. Pracowała jak jako pedagog, socjoterapeuta w świetlicach profilaktyczno-wychowawczych. Od kilkunastu lat działa w podkarpackich organizacjach pozarządowych. Pracuje jako animatorka ze społecznościami lokalnymi, liderami i organizacjami pozarządowymi aktywizując ich i wspierając w działaniach na rzecz innych. Współpracując z Fundacją Rozwoju "Dobre Życie" realizuje projekty profilaktyki uzależnień innowacyjną metodą teatru edukacyjnego i metodą dramy oraz pracuje jako tutorka z młodzieżą i seniorami w projektach edukacji obywatelskiej. Prowadzi warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Osoby, z którymi pracuje cenią u niej spokój i atmosferę akceptacji, dzięki której mają możliwość wglądu w siebie, odkrycia nowego ja i wyrażania go na różne sposoby bez obawy że będą skrytykowani lub oceniani. Prywatnie fanka górskich wycieczek. Szczęśliwa mama wesołej gromadki.

Beata Paluszek

Beata Paluszek Pracuje w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, gdzie jej głównym zadaniem jest tworzenie i realizacja projektów lokalnych, międzynarodowych z udziałem różnych grup społecznych oraz w PROWES, w którym animuje lokalną społeczność w obszarze ekonomii społecznej. Często realizuje działania w ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz przy wsparciu finansowym z różnych funduszy. Dodatkowo jest animatorką i trenerką z doświadczeniem pracy z różnymi grupami tj. młodzieżą, seniorami, dziećmi, a także osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnymi i innymi.


Aneta Pepaś-Skowron

Aneta Pepaś-Skowron Aneta jest praktykiem animacji lokalnej z solidnymi podstawami i niezaprzeczalnymi osiągnięciami. Od 2011 jest dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie. Absolwentka Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Pedagogiki: specjalność – animator i menedżer kultury, specjalizacja: teatr. W latach 2003-2011. Asystent w Zakładzie Pedagogiki Kultury UMCS/nauczyciel akademicki. W 2013 r. ukończyła Program „Liderzy” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności (edycja VIII); koordynator licznych projektów m.in. w ramach Programu Dom Kultury+ inicjatywy lokalne, Programu „Równać Szanse”; półkolonii teatralnych w ramach programu „Lato w teatrze” Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego. W latach 2007-2014 koordynator widowisk plenerowych De-Novo realizowanych na stacji kolejki wąskotorowej w Dynowie. W 2015 r. koordynator projektu „Tam, gdzie jeszcze pieją koguty – etnoperformens weselny”. W 2017 r. zrealizowała ogólnopolskie seminarium "Daleko do miasta".

Joanna Sarnecka

Joanna Sarnecka Antropolożka kultury, opowiadaczka w założonej przez siebie w 2009 roku grupie Opowieści z Walizki. Działa jako animatorka lokalna, interesuje się m.in. działaniami na rzecz dziedzictwa i wielokulturowości. Pracuje jako trenerka w Szkole Dialogu. Prowadzi autorskie warsztaty sztuki opowiadania "Drzewo opowieści". Współpracuje z rodzinami w edukacji domowej.

Joanna Sarnecka przygotowała dla Was moduł warsztatowy: od etnografii do storytellingu. Warsztaty poświęcone będą możliwościom jakie w pracy z grupami daje lokalne dziedzictwo, a przede wszystkim opowieści. Dowiemy się, jak zbierać historie, czym jest narracja, jak rozumieć jej prawdę, jak uszanować jej integralność, a także w jaki sposób opracowywać zebrane opowieści by powstawały z nich spektakle opowieści lub żywe archiwa historii mówionej. Wszystko to ma służyć zachowaniu dziedzictwa, czyli pamięci, indywidualnej, rodzinnej, wspólnotowej.

Warunkiem żywotności historii jest jej opowiadanie. Młodzi ludzie dostając od starszej osoby jej opowieść, stają się za nią odpowiedzialni. Bardzo często taka sytuacja zmienia ich widzenie swojego otoczenia, miejscowości, przeszłości, w końcu także postrzeganie siebie w tu i teraz. Spróbujemy więc wspólnie przejść drogę od badawczych metod etnograficznych – zbierania opowieści ku stworzeniu zaimprowizowanego spektaklu opowieści.

Anna Woźniak

Anna Woźniak Anna Woźniak – opowiadaczka, edukatorka historyczna, animatorka kultury, archeolożka. Autorka programów edukacyjnych oraz wystaw popularyzatorskich. Z powodzeniem łączy edukację historyczną z kreatywnymi działaniami plastycznymi i teatralnymi. Od 2015 roku współtworzy grupę Opowieści z Walizki, tworząc i prezentując autorskie przedstawienia narracyjne z muzyką na żywo. Wystąpiła m.in. podczas Jarmarku Jagiellońskiego w Lublinie, Festiwalu Literackiego Sopot, Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Opowiadania w Warszawie, Międzynarodowego Festiwalu Artystów Sztuki Ulicy ULICZNICY w Gliwicach, Spotkań Teatralnych InNOWICA.

Kreuje i realizuje liczne projekty artystyczne, edukacyjne i społeczne. Współpracuje z muzeami, instytucjami kultury, fundacjami, środowiskami zagrożonymi wykluczeniem społecznym: mniejszościami kulturowymi, osobami objętymi opieką świetlic środowiskowych, osobami niepełnosprawnymi, więźniami. Od 2013 r. realizuje autorski program edukacji historycznej „Przez dziurkę od klucza”, w ramach którego przeprowadziła ponad 200 h warsztatów z nauczycielami, animatorami i uczniami (Muzeum na kółkach POLIN, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Spotkania Teatralne InNowica, Dni Kultury Żydowskiej w Dukli). W latach 2012-2017 tworzyła Willę Radogoszcz w Grodzisku Maz. Od 2017 r. wspiera organizacyjnie warszawską Sztukarnię. Pochodzi z Sanoka. Mieszka w Warszawie.

Projekt „Aktywni lokalnie” jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Gminy Krasne, Gminy Miejskiej Lubaczów, Gminy Strzyżów i Gminy Wiśniowa. Jest realizowany przez Fundację Rozwoju „Dobre Życie”.