Wolontariat kompetencji

Wolontariat kompetencji to rodzaj wolontariatu pracowniczego, który polega na dzieleniu się wiedzą i doświadczeniami przez pracowników firm z osobami, które tego potrzebują. Fundacja Rozwoju “Dobre Życie”, bazując na doświadczeniach prezeski, Aleksandry Chodasz, w prowadzeniu szkoleń dla firm i realizacji programów społecznie odpowiedzialnego biznesu, zainicjowała w 2013 roku program wymiany między ludźmi z doświadczeniami zawodowymi a młodzieżą wiejską. Wspólnie z firmami wzmacniamy w młodzieży przedsiębiorczość i aktywność, dajemy motywację i narzędzia do rozwoju oraz wiarę w sens uczenia się i realizowania marzeń. W ten sposób tworzymy perspektywy lepszego życia nie tylko dla młodzieży, ale dla nas wszystkich.

Prowadzenie projektu w 2013 roku finansowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Obecnie chcemy go kontynuować we współpracy z firmami, uczelniami, samorządami i szkołami.

Jak to działa

Wolontariat nie musi być poświęceniem. Dzielenie się kompetencjami może być korzystne dla lokalnych liderów, ludzi biznesu, pracowników firm i instytucji.

Osiągnięcia

Ponad 300 gimnazjalistów zyskało wiadomości przydatne w życiu. U 18 wolontariuszy odnotowaliśmy satysfakcję oraz wzrost kompetencji i motywacji do działań społecznych.