Metody

Łączymy wiedzę o pracy z grupami, konstruowaniu warsztatów i projektów z wykorzystaniem metod takich jak drama, muzyka, taniec i inne dziedziny sztuki. Wierzymy i mamy liczne tego dowody, że innowacyjne i twórcze narzędzia pracy, jeśli zastosowane celowo, nie tylko uatrakcyjniają zajęcia, ale też wspierają proces angażowania się i uczenia.

Nauka i rozwój nie muszą boleć. Działania, które do nich prowadzą mogą być przyjemne, zabawne, delikatne, poruszające, mogą się odbywać w atmosferze akceptacji, zaufania i współpracy.

Wkrótce więcej informacji o innowacyjnych technikach dramowych i ich twórczym łączeniu z innymi metodami warsztatowymi.