Szkolenie: „Jak pozyskiwać fundusze i budować partnerstwa lokalne?”

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Jak pozyskiwać fundusze i budować partnerstwa lokalne?”, które odbędzie się w dniach 5-6 kwietnia 2019 roku w Siedlisku Janczar w Pstrągowej.

To dwudniowe szkolenie wprowadzi osoby zainteresowane działalnością lokalną i już ją prowadzące do robienia tego na szerszą skalę - dzięki wiedzy o tym jak pozyskiwać środki i budować partnerstwa.

Dzięki grantom pozyskanym przez naszą Fundację z Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, a także ze środków Gminy Krasne oraz zaangażowaniu osób tworzących Fundację Rozwoju “Dobre Życie” zapewniamy osobom uczestniczącym bezpłatnie:

 • profesjonalne szkolenie, prowadzone przez trenerkę specjalizującą się w tej dziedzinie i dwóch gości-ekspertów, którzy przekażą  wiedzę i ćwiczenia pomagające zrozumieć istotę omawianych tematów
 • nocleg i pełne wyżywienie
 • materiały edukacyjne
 • certyfikaty

W programie

 1. Postawa sprzyjająca budowaniu lokalnych partnerstw na rzecz działań społecznych
 2. Korzyści z budowania partnerstw, o co zadbać, by były wartościowe
 3. Logika projektowa i podstawy tworzenia efektywnych i satysfakcjonujących projektów
 4. Źródła finansowania inicjatyw - gdzie szukać informacji
 5. Pozafinansowe zasoby środowiska - jak je dostrzegać i dobrze wykorzystać
 6. Formularze konkursów o granty i dokumentacje konkursowe - jak je czytać i wypełniać, by mieć szanse na sukces
 7. Dobre praktyki - przykłady realizacji projektów w ramach programów „Równać Szanse”, „mPotęga”, „Działaj lokalnie”, „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, “Aktywność Społeczna Osób Starszych”, “Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” i innych
 8. Wymiana doświadczeń i inspiracji, porażek/błędów - by się na nich uczyć

Osoby prowadzące

Trenerka główna:

Aleksandra Chodasz – managerka w organizacjach pozarządowych i certyfikowana trenerka - w obu dziedzinach z kilkunastoletnim doświadczeniem. Jest prezeską Fundacji Dobre Życie, wcześniej założyła i prowadziła Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA oraz była dyrektorem ds. współpracy z firmami w międzynarodowej organizacji United Way. Podzieli się doświadczeniami z tworzenia i realizacji projektów społecznych finansowanych ze źródeł polskich i zagranicznych, tworzenia partnerstw międzysektorowych oraz realizacji inicjatyw społeczno-biznesowych (z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu). Pracując warsztatowo stosuje aktywne metody angażowania uczestników (praca z fotografiami, metaforami, ruchem, emocjami, dramą, opowieściami, pogłębianiu refleksji), by sami dochodzili do ważnych treści i doskonalili swoje umiejętności - a więc będzie twórczo i z sensem!

Goście specjalni:

Monika Kozdraś-Grzesik – prezes zarządu Fundacji Przestrzeń Lokalna, wieloletni członek zarządu Fundacji Generator Inspiracji, nauczyciel matematyki, techniki i informatyki. Edukator cyfrowego bezpieczeństwa w programie Cyfrowobezpieczni.pl, menager kampanii edukacyjnych „Świadomy Swoich Praw”, „Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa”, „Dzieciaki w Biznesie”, koordynator Stypendiów Pomostowych "Dyplom z Marzeń", redaktorka publikacji "Młodzieżowe Laboratorium Nauki", koordynator projektu „Sieć Miejsc Przyjaznych Młodzieży” w ramach Lokalnych Partnerstw PAFW, alumn XII edycji programu LIDERZY PAFW.

Edyta Salnikow – animator w działaniu. Praktyk z zakresu animacji środowiska lokalnego, w tym budowania partnerstw, diagnozy środowiskowej, pisania i realizacji projektów.  Projekty jakie współtworzy lub współtworzyła to m.in.: Podkarpackie Inicjatywy Lokalne, „Działaj Lokalnie”, Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy, ROWES, Liderzy Kooperacji.  W życiu kieruje się zasadą: „Kto chce ten szuka sposobów, kto nie chce ten szuka powodów!”

Kto może wziąć udział?

Do szkolenia zapraszamy osoby, które realizują inicjatywy lokalne (w tym absolwentów Akademii Animacji Lokalnej) i mają perspektywy na wykorzystanie wiedzy o pozyskiwaniu funduszy i budowaniu partnerstw na rzecz podnoszenia aktywności mieszkańców województwa podkarpackiego.

Zaproszenie kierujemy do nauczycieli, działaczy lokalnych, animatorów, członków organizacji pozarządowych, pracowników placówek edukacyjnych, społecznych kulturalnych i innych instytucji. Zapraszamy również osoby stawiające pierwsze kroki w społecznościach lokalnych, a także młodzież w wieku 16+ biorącą udział w inicjatywach Akademii Animacji Lokalnej – jeżeli chcecie kontynuować swoją działalność i nauczyć się dobrych praktyk w projektach, jest ku temu doskonała okazja!

O udziale decyduje kolejność i treść zgłoszeń. Pierwszeństwo mają osoby z Podkarpacia. Planujemy, że w szkoleniu weźmie udział 16 osób. Regulamin szkolenia

Zgłoszenia

Osoby chętne do udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego. To kilka pytań - prosimy o treściwe odpowiedzi - nie muszą być długie. Liczy się nie tylko kolejność, ale i treść zgłoszeń. Na zgłoszenia będziemy odpowiadać na bieżąco - do trzech dni po ich otrzymaniu.

Projekt „Aktywni lokalnie” jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Gminy Krasne. Jest realizowany przez Fundację Rozwoju „Dobre Życie”.


W razie pytań, wątpliwości, czy też problemów technicznych zachęcamy do kontaktu z Anną Szatkowską - koordynatorką projektu: biuro@dobrezycie.org lub pod nr telefonu 665 745 181.

Podaj 6-cyfrowy numer, bez żadnych dodatkowych znaków.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zgodnie z art. 9 w zw. z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27-04-2016 r. wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Rozwoju „Dobre Życie” z siedzibą w Lutczy 994, 38-116 Gwoźnica Górna, KRS: 0000382888 w celu realizacji projektu „Aktywni lokalnie” oraz zgadzam się na ich udostępnienie do celów monitoringu i kontroli przeprowadzanych na zlecenie Narodowego Instytutu Wolności ewaluacji. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w szczególności nie jest obowiązkowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jednak jest warunkiem wzięcia udziału w projekcie. Państwa dane osobowe zamieszczone w powyższym formularzu zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby projektu „Aktywni lokalnie”.

CAPTCHA
To pytanie upewnia się, że jesteś człowiekiem i zapobiega automatycznej wysyłce spamu.
9 + 10 =
Prosimy o rozwiązanie powyższego równania i wpisanie wyniku, np. dla 1 + 3 = wpisujemy 4