Zapisy do Akademii Animacji Lokalnej

Filarem projektu “Aktywni lokalnie” jest Akademia Animacji Lokalnej, czyli cykl warsztatów dla 28 osób które już prowadzą zajęcia z dziećmi i młodzieżą.

Akademia będzie prowadzona w dwóch edycjach:

 • edycja jesienna - w okresie IX - XII 2018,
 • edycja zimowa - w okresie XII 2018 - III 2019.

Przewidujemy, że w każdej edycji weźmie udział 14 osób.

Akademia Animacji Lokalnej to nie tylko nauka (3 warsztaty wyjazdowe, łącznie 6 dni intensywnego szkolenia), ale także przećwiczenie nabytej wiedzy w praktyce. Uczestnicy Akademii przy wsparciu tutorek z “Dobrego Życia” oraz ekspertów przeprowadzą z grupami dzieci i młodzieży z gmin Krasne, Lubaczów, Strzyżów lub Wiśniowa warsztaty, stworzą przedstawienia zaangażowane społecznie lub inne inicjatywy lokalne, w tym dotyczące wydarzeń historycznych - w związku ze zbliżającymi się obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Wysoko mierzymy Uczestnicy Akademii poznają nowe aktywne metody i techniki wspomagające edukację takie jak:

 • drama,
 • tutoring,
 • open space,
 • storytelling.

Nauczą się i przećwiczą w praktyce techniki pracy z grupą, takie jak:

 • budowanie efektywnego zespołu,
 • angażowanie i motywowanie do działań lokalnych,
 • włączanie społeczności lokalnych,

a ponadto poznają w praktyce pracę metodą projektową i metody pozyskiwania partnerów i wolontariuszy.

Program Akademii

Jesteśmy słuchani i rozumiani Zajęcia Akademii Animacji Lokalnej (AAL) będą obejmowały 3 zjazdy, czyli 3 warsztaty wyjazdowe oraz pracę z grupami dzieci i młodzieży w społecznościach lokalnych gmin Krasne, Lubaczów, Strzyżów lub Wiśniowa. Szkolenia będą się odbywać w weekendy. Lokalizację ośrodka szkoleniowego podamy wkrótce.

 1. Trening animacji lokalnej (2,5 dnia) - 1. edycja: 5-7 X 2018, 2. edycja: 7-9 XII 2018

  W programie m.in.: integracja i sieciowanie uczestników, budowanie dobrze współpracujących zespołów, komunikacja i współpraca, angażowanie i motywowanie dzieci i młodzieży do działań lokalnych, diagnoza lokalnych potrzeb, praca metodą projektową a skuteczność w planowaniu i realizacji inicjatyw, włączanie społeczności, w tym osób zagrożonych wykluczeniem

  Metody pracy: aktywne, w tym drama stosowana (ang. applied drama), praca z fotografią i opowieścią, wiele ćwiczeń i gier.

 2. Warsztat edukacji obywatelskiej i historycznej (2 dni) - 1. edycja: 27-28 X 2018, 2. edycja: 12-13 I 2019

  Zakres tematyczny warsztatu: przekazywanie wartości i wzorców oraz ważnych treści obywatelskich i historycznych w sposób atrakcyjny dla dzieci i młodzieży, 100-lecie niepodległości Polski - znaczenie istnienia Państwa dla Polaków przeszłych, obecnych i przyszłych pokoleń, rola państwa a rola obywateli kiedyś i dziś, wspólne zaplanowanie z animatorami obchodów niepodległości i sposobów włączenia w nie dzieci i młodzieży, z którymi animatorzy będą realizować inicjatywy lokalne.

  Metody pracy: stymulatory, improwizacja, role-play, nauczyciel w roli, płaszcz eksperta, storytelling, facylitacja dyskusji, gry statusowe, inne.

 3. Praca z grupami dzieci i młodzieży w społecznościach lokalnych (1. edycja: X-XI 2018, 2. edycja: I-III 2019)

  Uczestnicyi AAL w grupach 2-3 osobowych przeprowadzą w gminach Krasne, Lubaczów, Strzyżów lub Wiśniowa inicjatywę lokalną z udziałem dzieci i/lub młodzieży oraz mieszkańców, podnoszącą kompetencje społeczne i obywatelskie, a w edycji realizowanej w 2018 roku powiązaną z obchodami 100-lecia niepodległości Polski.

 4. Warsztat podsumowujący (1 dzień) - 1. edycja: 1 XII 2018, 2. edycja: 9 III 2019

  Prezentacja inicjatyw stworzonych przez uczestników AAL, identyfikacja mocnych stron każdej z inicjatyw, wyciągnięcie wniosków, przekazanie dokumentów potwierdzających inicjatywę, zaplanowanie udziału absolwentów w kolejnych etapach projektu, indywidualne plany rozwoju kompetencji zdobytych w projekcie (dla utrwalenia rezultatów), rozdanie certyfikatów.

Kto może wziąć udział

Jeśli mieszkasz na Podkarpaciu i pracujesz z dziećmi i/lub młodzieżą z gmin Krasne, Lubaczów, Strzyżów, Wiśniowa lub w okolicy (jako nauczyciel, działacz lokalny, pracownik placówki kulturalnej, wychowawczej i innych instytucji; pracownik/wolontariusz organizacji pozarządowej lub działasz niezależnie) i chciałbyś / chciałabyś wziąć udział w Akademii Animacji Lokalnej - wypełnij formularz zgłoszenia!

Zachęcamy do zgłaszania się także osoby, które bezpośrednio jeszcze nie pracują z młodymi osobami, ale mają do tego potencjał np. wolontariuszy lokalnych organizacji pozarządowych, także tych rozpoczynających działalność!

Szczegółowe informacje o kryteriach i zasadach uczestnictwa zawiera Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Akademii Animacji Lokalnej.

Projekt „Aktywni lokalnie” jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Gminy Krasne, Gminy Miejskiej Lubaczów, Gminy Strzyżów i Gminy Wiśniowa. Jest realizowany przez Fundację Rozwoju „Dobre Życie”.


Formularz zgłoszenia

Osoby chętne do udziału w Akademii Animacji Lokalnej prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. To kilka pytań - prosimy o treściwe odpowiedzi - nie muszą być długie. Liczy się nie tylko kolejność, ale i treść zgłoszeń. Wszystkie bądź wybrane osoby (w zależności od liczby zgłoszeń) zostaną zaproszone na warsztaty i rozmowy rekrutacyjne (będą terminy do wyboru).

W razie pytań, wątpliwości, czy też problemów technicznych zachęcamy do kontaktu:
biuro@dobrezycie.org lub pod nr telefonu 505 947 591.

Planujemy 2 edycje Akademii. Proszę wybrać dogodny dla siebie termin.
Cykl obejmuje 6 dni szkoleniowych i praktykę: tworzenie inicjatywy z dziećmi/młodzieżą.
Jeśli tak, proszę wskazać miejsce.
Proszę o nich krótko napisać.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zgodnie z art. 9 w zw. z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27-04-2016 r. wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Rozwoju „Dobre Życie” z siedzibą w Lutczy 994, 38-116 Gwoźnica Górna, KRS: 0000382888 w celu realizacji projektu „Aktywni lokalnie” oraz zgadzam się na ich udostępnienie do celów monitoringu i kontroli przeprowadzanych na zlecenie Narodowego Instytutu Wolności ewaluacji. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w szczególności nie jest obowiązkowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jednak jest warunkiem wzięcia udziału w projekcie. Państwa dane osobowe zamieszczone w powyższym formularzu zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby projektu „Aktywni lokalnie”.
CAPTCHA
To pytanie upewnia się, że jesteś człowiekiem i zapobiega automatycznej wysyłce spamu.
4 + 5 =
Prosimy o rozwiązanie powyższego równania i wpisanie wyniku, np. dla 1 + 3 = wpisujemy 4