Działania

Działania Fundacji polegają na wspieraniu ludzi i grup w rozwijaniu kompetencji i motywacji do prowadzenia dobrego życia.

Na Dobre Życie składa się wiele elementów, w tym dbanie o zdrowie, kontakt z przyrodą, rozwijanie zainteresowań i pasji, pozytywne myślenie, wykorzystywanie swoich potencjałów w życiu osobistym, zawodowym czy szkolnym, wysoka jakość komunikacji i współpracy z innymi, aktywność społeczna i obywatelska. Celem Fundacji jest stopniowe wprowadzanie szkoleń i projektów, które dadzą możliwość rozwijania się w każdej z tych sfer.

Poniżej zamieszczamy linki do działań, które obecnie realizujemy. Wspierają nas finansowo Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Komisja Europejska oraz Szwajcaria – w ramach ogólnopolskich konkursów grantowych. Nasze działania nie byłyby możliwe bez partnerstw z instytucjami, takimi jak szkoły, ośrodki kultury, organizacje pozarządowe i samorządy oraz bez ludzi – wolontariuszy, specjalistów, przedstawicieli społeczności lokalnych i placówek. Wszystkim dziękujemy za zaangażowanie i współpracę. Razem możemy zdziałać więcej!