Publikacje

Fundacja Rozwoju “Dobre Życie” udostępnia owoce swojej pracy - książkę, film fabularny, relacje i materiały z warsztatów, i projektów. Chcemy, aby z naszych doświadczeń skorzystali ci, którzy szukają wskazówek lub inspiracji do własnych działań edukacyjnych czy rozwijających więzi w społecznościach lokalnych. Będziemy wdzięczni za recenzje i sugestie.

„Ekonomia społeczna po ludzku”

Folder do pobrania – kliknij Zapraszamy do obejrzenia folderu „Ekonomia społeczna po ludzku”. Jego zadaniem jest przybliżyć ideę ekonomii społecznej i pokazać dlaczego warto w nią inwestować.

Folder powstał w zgodzie z wartościami ekonomii społecznej – partycypacyjnie i solidarnie. Mieszkańcy Gminy Strzyżów i uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie podczas warsztatów integracyjnych i edukacyjno-twórczych wybrali słowa kluczowe dla ekonomii społecznej, które następnie zilustrowano zdjęciami. Proces wspierały trenerki, plastyczka i fotografowie oraz instytucje partnerskie inicjatywy.


„Aktywne metody pracy z młodzieżą”

Publikacja do pobrania – kliknij W „Aktywnych metodach pracy z młodzieżą” przybliżamy dramę stosowaną, coaching, tutoring, teatr forum, teatr edukacyjny, teatr ze społecznością oraz Open Space. Wszystko, co opisujemy, przetestowaliśmy w codziennej pracy z młodzieżą w małych miejscowościach i wsiach Podkarpacia. Dzięki współpracy z Islandią możemy również zaprezentować działalność tamtejszych rad młodzieżowych. Całości dopełnia ewaluacja projektu „Zaloguj się do działania” – dowód pozytywnych zmian zachodzących dzięki nieformalnej edukacji młodzieży z wykorzystaniem aktywnych metod. Zapraszamy do lektury z przekonaniem, że okaże się inspiracją do pracy z młodymi ludźmi i ich szerszego włączania w decyzje i działania na rzecz otoczenia. Więcej informacji...


Rekomendacje dla młodych jak być aktywnym i dorosłych - jak sprzyjać aktywności młodzieży

Rekomendacje do pobrania – kliknij Oddajemy w Państwa ręce rekomendacje obywatelskie i raport z debaty przeprowadzonej w dniu 7 kwietnia 2016 roku w Strzyżowie. Debata odbyła się w ramach projektu twórczej edukacji obywatelskiej pn. "Zaloguj się do działania". Ponad 80 osób, młodzież i dorośli, przedyskutowali siedem tematów, a wśród nich m.in. przedsiębiorczość młodych, euromożliwości, aktywność społeczną i sportową młodzieży. Rekomendacje naszej Fundacji dotyczą tworzenia środowiska sprzyjającego aktywności młodych osób w gminie Strzyżów. Wiele poruszanych tematów ma charakter uniwersalny więc dokument może być przydatny młodzieży i dorosłym także w innych gminach.

Więcej informacji...


Raport z Open Space „Młodzież przyszłości”

Raport do pobrania – kliknij Zapraszamy do zapoznania się z raportem z debaty "Młodzież przyszłości" prowadzonej metodą Open Space Technology. W I Podkarpackim Open Space wzięło udział 174 osoby - młodzież i dorośli. Przedyskutowali oni 26 zgłoszonych przez siebie tematów. Notatki z pracy grup zostały zeskanowane, by być dla nas wszystkich inspiracją i motywacją do dalszych działań. Wydarzenie zostało zorganizowane przez naszą Fundację w partnerstwie z Uniwersytetem Rzeszowskim, Europe Direct-Rzeszów i Eurodesk. Więcej informacji...


Raport z debaty, Strzyżów 2015

Raport do pobrania – kliknij Jednym z narzędzi jakie wykorzystujemy do włączania mieszkańców gminy Strzyżów w życie społeczne i publiczne są debaty prowadzone z aktywnym udziałem mieszkańców i władz. W dniu 19 listopada 2015 r. w Strzyżowie odbyła się czwarta w tym roku debata organizowana przez naszą Fundację we współpracy z Urzędem Gminy Strzyżów. Przedstawiamy raport z debaty i rekomendacje z niej wynikające, które mogą być przydatne wszystkim działającym lub chcącym działać na rzecz gminy Strzyżów. Więcej informacji...


„Zaloguj się do działania”

Nasza najnowsza publikacja to e-book “Zaloguj się do działania. Praca z młodzieżą w społecznościach lokalnych”, powstały na bazie doświadczeń warsztatów i pracy projektowej z młodymi ludźmi ze szkół średnich z Jarosławia. Wyszliśmy z młodzieżą w miejską przestrzeń, aby rozruszać to małe, ale pełne potencjału miasto z korzyścią dla jego mieszkańców. Młodzi stworzyli dwa murale z przekazem społecznym, spektakl na bazie teatru improwizowanego, multimedialny pokaz na ścianie jarosławskiego ratusza, mobilną wystawę, pokazy zdjęć i filmów oraz obrady Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego. Wszystko to między innymi dzięki dramie i metodzie projektowej, co opisujemy w publikacji.

Pierwszy rozdział w wersji online: Partycypacja młodzieży (Youth Participation - English translation of the first chapter)

Pobierz bezpłatnego e-booka Zaloguj się do działania. Praca z młodzieżą w społecznościach lokalnych


„Lepiej razem - międzypokoleniowo!”

Pomysł wydania publikacji „Lepiej razem - międzypokoleniowo!” narodził się podczas realizacji projektu o tym samym tytule (Lepiej razem) w gminie Niebylec oraz Mostu pokoleniowego w Radzyniu Podlaskim. Chcieliśmy opowiedzieć o stosowanych przez nas twórczych metodach rozwijania więzi między pokoleniami i korzyściach z tego płynących. Opisaliśmy dobre praktyki i metody działań podczas tworzenia międzypokoleniowych spektakli i filmów. Pokazaliśmy, jak tworząc relacje między mieszkańcami, których dzieli różnica wieku, ale łączy chęć działania, jednocześnie osiągać sukcesy w realizacji wspólnych celów artystycznych.

Pobierz bezpłatnego e-booka Lepiej razem - międzypokoleniowo!

Więcej informacji...


Filmy

W naszych projektach i pracy warsztatowej prawie zawsze biorą udział sztuka i nowoczesne technologie przekazu. Dlatego zachęcamy do zajrzenia na kanał na YouTube, gdzie znajdziecie nasz film fabularny Niebyleckie więzi stworzony przez zespół Fundacji ze społecznością lokalną oraz fotoreportaże, filmy i relacje z działań.

Liczymy na to, że nasze publikacje i multimedia będą dla Was inspiracją. Chętnie poznamy Wasze opinie i sugestie. Prosimy, piszcie do nas na e-mail: fundacja@dobrezycie.org