Aktywni lokalnie 2018 – edukujemy animatorów

Dyskutujemy Z wielką radością informujemy o rozpoczęciu kolejnego projektu Fundacji “Dobre Życie” pn. “Aktywni lokalnie”. Tym razem projekt skierowany jest bezpośrednio do osób pracujących z dziećmi i/lub młodzieżą, a pośrednio (poprzez działania które podejmą uczestnicy projektu) - do dzieci, młodzieży oraz do społeczności z gminy Krasne, gminy miejskiej Lubaczów, gminy Strzyżów, gminy Wiśniowa i okolic.

Projekt będzie realizowany w okresie czerwiec 2018 - sierpień 2019, a w jego ramach odbędzie się Akademia Animacji Lokalnej (dwie edycje), 10 inicjatyw lokalnych, szkolenie z budowania partnerstw i pozyskiwania funduszy na działalność lokalną oraz debata publiczna.

Celem projektu jest edukacja obywatelska, w tym edukacja historyczna oraz zwiększenie zaangażowania mieszkańców czterech podkarpackich gmin i ich okolic w uczestnictwo w życiu społecznym i publicznym.

W jakich działaniach można wziąć udział

Twórcza współpraca Filarem projektu “Aktywni lokalnie” jest Akademia Animacji Lokalnej, czyli cykl warsztatów dla 28 osób. Absolwenci Akademii przeprowadzą z grupami dzieci i młodzieży własne inicjatywy: warsztaty, stworzą przedstawienia zaangażowane społecznie lub inne działania, w tym dotyczące wydarzeń historycznych - w związku ze zbliżającymi się obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

W ramach projektu zapraszamy Was na szkolenie „Jak pozyskiwać fundusze i budować partnerstwa lokalne?” w dniach 5-6 kwietnia 2019 roku w Siedlisku Janczar w Pstrągowej.

Na zakończenie projektu zorganizujemy wyjątkową debatę w formule Open Space Technology, w której wezmą udział dzieci i młodzież, nauczyciele, urzędnicy, burmistrzowie, wójtowie, radni, media, przedstawiciele instytucji kultury, uczelni, szkół i NGO, seniorzy i inne chętne osoby. Powstanie także film dokumentalny, artykuły i podcasty (nagrania audio), które będą promować treści i narzędzia stosowane w projekcie, aby mogło z nich skorzystać szersze grono osób. Debata odbędzie się 14 maja 2019 roku w Rzeszowie.

Do Akademii Animacji Lokalnej zapraszamy osoby dorosłe, które pracują z dziećmi lub młodzieżą z gminy Krasne, gminy miejskiej Lubaczów, gminy Strzyżów, gminy Wiśniowa i okolic - zwłaszcza nauczycieli, działaczy lokalnych, osoby związane z organizacjami pozarządowymi, pracowników placówek kulturalnych, wychowawczych i innych instytucji oraz osoby działające niezależnie. Zachęcamy do udziału także osoby, które bezpośrednio jeszcze nie pracują z młodymi osobami, ale mają do tego potencjał np. Absolwentów szkół, czy wolontariuszy lokalnych organizacji pozarządowych, także tych rozpoczynających działalność.

Udział w projekcie jest bezpłatny dzięki grantowi, jaki Fundacja Rozwoju “Dobre Życie” pozyskała od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz dzięki współpracy z samorządowymi partnerami projektu.

Korzyści z udziału w Akademii Animacji Lokalnej

Nawiązujemy kontakty
 • poznanie w praktyce nowych, aktywnych metod i technik wspierających wspomagających edukację i działania lokalne, jak drama, tutoring, open space, storytelling i in.
 • rozwój kompetencji budowania efektywnego zespołu, angażowania i motywowania do działań lokalnych, pracy metodą projektową, włączania społeczności lokalnych i pozyskiwania wolontariuszy.
 • poznanie innych osób z terenu województwa, które także angażują się w pracę z młodzieżą, animowanie działań - wymiana doświadczeń, zrozumienie, inspiracje, nowe pomysły wspólnych działań
 • wsparcie tutorek i ekspertów w tworzeniu i realizacji własnych inicjatyw lokalnych przez uczestników Akademii
 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu dzięki nowym narzędziom pracy z młodzieżą i dziećmi oraz poprzez znalezienie zrozumienia u “bratnich dusz”, czyli innych uczestników Akademii i działaczy Fundacji “Dobre Życie”,
 • osoby, które dotąd nie pracowały z dziećmi / młodzieżą, ale mają do tego potencjał zyskają nowe kompetencje i wiedzę umożliwiającą im angażowanie się oraz włączanie społeczności w lokalne działania na rzecz dobra wspólnego,
 • dodatkowo uczestnicy Akademii będą mieli możliwość wziąć udział w szkoleniu “Budowanie partnerstw i pozyskiwanie funduszy na działalność lokalną” (III.2019) - dzięki czemu zyskają dodatkowe narzędzia do działania lokalnego tj. wiedzę na temat źródeł finansowania inicjatyw, diagnozy środowiska czy tworzenia partnerstw.

Więcej informacji i zapisy do Akademii Animacji Lokalnej

Zapraszamy na warsztaty rekrutacyjno-informacyjne!

Drzwi otwarte są dla wszystkich ciekawych:

 • pracy metodą dramy
 • angażowania się w działanie na rzecz społeczności lokalnych
 • budowanie kapitału społecznego
 • dalszych możliwości rozwoju - częścią warsztatu będzie szersza informacja i możliwość zapisania się do Akademii.

Pierwszy warsztat już 7 sierpnia - zapisy, więcej informacji

Harmonogram projektu

Działanie Termin

Rekrutacja osób pracujących z dziećmi i młodzieżą do Akademii Animacji Lokalnej

Przyjmujemy zgłoszenia nauczycieli, działaczy lokalnych, pracowników placówek kulturalnych, wychowawczych, organizacji pozarządowych oraz osób chcących tworzyć inicjatywy lokalne z dziećmi i młodzieżą z gminy Krasne, gminy miejskiej Lubaczów, gminy Strzyżów, gminy Wiśniowa.

Planujemy przeprowadzenie 8 otwartych warsztatów rekrutacyjno-informacyjnych (po 4 przed każdą edycją Akademii) na które zapraszamy osoby chętnie do udziału w Akademii. Na warsztatach przedstawimy w praktyce planowane w projekcie narzędzia pracy i treści z zakresu edukacji obywatelskiej oraz będziemy zbierać zgłoszenia.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z kierownikiem projektu (Anna Bednarczuk): biuro@dobrezycie.org

VI-XI 2018 (rekrutacja na dwie edycje Akademii)

Akademia Animacji Lokalnej (AAL) - bezpłatny cykl szkoleń wyjazdowych dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz działania lokalne.

Akademia obejmuje:

 • trening animacji lokalnej (2,5 dnia),
 • warsztat edukacji obywatelskiej i historycznej (2 dni),
 • warsztat podsumowujący (1 dzień)
 • tworzenie i realizację, przy wsparciu ekspertów, inicjatyw lokalnych w gminach Krasne, Lubaczów, Strzyżów i Wiśniowa.

Uczestnikom Akademii zapewniamy w czasie szkoleń noclegi, wyżywienie, materiały edukacyjne i doskonałą kadrę - pasjonatów i ekspertów w pracy z grupami i społecznościami.

Szczegółowe terminy i miejsce szkoleń podamy wkrótce. Szkolenia będą odbywać się na Podkarpaciu. Program i zapisy

2 edycje: pierwsza X-XII 2018, druga - XII 2018 - III 2019

Szkolenie Jak pozyskiwać fundusze i budować partnerstwa lokalne?

Szkolenie przygotowujące chętnych animatorów oraz młodzieżowych absolwentów działań lokalnych do dalszej aktywności już po zakończeniu projektu. W programie: zaprezentowanie dobrych praktyk, źródła finansowania inicjatyw, wymiana doświadczeń i inspiracji. Termin oraz miejsce szkolenia podamy wkrótce.

5-6 kwietnia 2019
Siedlisko Janczar w Pstrągowej

Debata publiczna w formule Open Space Technology

Na zakończenie projektu zorganizujemy otwartą debatę dla mieszkańców, samorządów lokalnych (partnerów projektu i innych gmin), organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, szkół, instytucji kultury, biznesu, mediów. Temat przewodni debaty będzie nawiązywał do edukacji obywatelskiej oraz zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

14 maja 2019
Rzeszów

Projekt „Aktywni lokalnie” jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Gminy Krasne, Gminy Miejskiej Lubaczów, Gminy Strzyżów i Gminy Wiśniowa. Jest realizowany przez Fundację Rozwoju „Dobre Życie”.