Kontakt

Aleksandra Chodasz
Prezeska Zarządu

telefon: +48 609 08 13 13
email: achodasz@dobrezycie.org

NIP: 8191657783
REGON: 180683841
KRS: 0000382888

Konto bankowe: Podkarpacki Bank Spółdzielczy 40 8642 1025 2008 2504 5576 0001

Wpłaty na konto przelane tytułem "darowizna na cele statutowe" darczyńcy mogą odliczyć od dochodu w rocznym rozliczeniu podatkowym (dowód wpłaty jest potwierdzeniem). Nasza Fundacja w całości przekaże je na działania społecznie użyteczne. W 2019 roku prowadzimy szereg działań dla podniesienia jakości życia mieszkańców Podkarpacia oraz edukacji i aktywizacji seniorów, dzieci, młodzieży i rodziców oraz aktywistów lokalnych i działaczy organizacji pozarządowych.