Warsztaty profilaktyczne w Gminie Strzyżów 2017

Od września do listopada 2017 roku trenerki Fundacji realizowały projekt „Wiem, rozumiem, odmawiam. Dramowe warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z gminy Strzyżów”, który był dofinansowany z Gminy Strzyżów. Była to kontynuacja programów profilaktycznych z wykorzystaniem metody dramy, które realizujemy już od kilku lat. Tym razem odbiorcami byli młodzi ludzie z 6 i 7 klas szkoły podstawowej oraz 2 i 3 klas gimnazjum z miejscowości Żarnowa, Godowa i Dobrzechów, łącznie 12 klas.

Metoda dramy w profilaktyce

Wiodącą metodą warsztatową była drama, w tym szereg gier oraz technika stymulatory. Podczas warsztatów uczniowie odkrywali historię, której bohaterką była ich rówieśniczka. Uczestnicy snuli hipotezy na temat jej życia, sytuacji w jakich mogła się znaleźć i jej otoczenia. Następnie improwizowali w parach dialogi pomiędzy bohaterami historii. Dzięki temu mogli wczuć się emocjonalnie w trudne sytuacje, w bezpiecznych warunkach odczuć na „własnej skórze” konsekwencje różnych ryzykownych zachowań i poszukać rozwiązań. Okazało się to bardzo atrakcyjną propozycją dla młodych ludzi ponieważ drama działa na wyobraźnię i w bezpieczny sposób pozwala zaangażować się w analizowanie mechanizmów uzależnień i temu jak im przeciwdziałać.

Rezultaty

Ewaluacja projektu wykazała wysoką skuteczność metody dramy. Warsztaty zostały skonstruowane w taki sposób, żeby uczestnicy sami odkryli co może skłaniać młodych ludzi do sięgania po substancje psychoaktywne. Młodzi ludzie wypełnili ankiety, w których mieli za zadanie porównać swoją wiedzę po udziale w warsztacie z wiedzą posiadaną przed jego rozpoczęciem. 63% dzieci i młodzieży stwierdziło, że wzrosła ich wiedza o przyczynach uzależnień.

Wiele problemów młodych osób ma swoje źródło w braku możliwości i/lub umiejętności otwartego wyrażania swoich emocji i potrzeb. Historia odkrywana przez osoby uczestniczące w warsztatach podczas pracy z tzw. stymulatorami pozwoliła młodym ludziom dostrzec znaczenie niewypowiedzianych emocji i potrzeb w procesie radzenia sobie z nimi. Młodzi ludzie sami odkryli jak ważne jest posiadanie bliskich osób, z którym można otwarcie rozmawiać o swoich emocjach i którym można powiedzieć o swoich potrzebach. 67% dzieci i młodzieży stwierdziło, że podczas warsztatu uzyskali wiedzę jak konstruktywnie wyrażać emocje i potrzeby. Młodzi ludzie uzyskali także wiedzę na temat sposobów radzenia sobie z emocjami i dbania o swoje potrzeby. Tutaj również odnotowano znaczny wzrost wiedzy - 71% uczestników i uczestniczek warsztatów stwierdziło, iż podczas warsztatów poznali nowe sposoby radzenia sobie z emocjami i dbania o swoje potrzeby.

Dopełnieniem wiedzy niezbędnej młodzieży do radzenia sobie z trudnościami doświadczanymi w okresie dojrzewania (z których wynikają napięcia prowadzące niejednokrotnie do sięgania po substancje psychoaktywne) są umiejętności komunikacyjne. 50% badanych stwierdziło, że udział w warsztacie wpłynął na wzrost ich umiejętności komunikacyjnych a wiedzę na temat narzędzi skutecznego komunikowania się wykazało 93% badanych.

Oprócz wiedzy na temat znaczenia emocji i potrzeb oraz sposobów ich wyrażania, a także umiejętność komunikowania się z wykorzystaniem modelu FUP warsztaty poruszały też temat informacji zwrotnych. Po udziale w warsztacie 68% z nich wie jak zareagować gdy ktoś ich chwali, a 70% z nich uzyskało wiedzę potrzebną do tego, aby w sposób konstruktywny móc radzić sobie z usłyszaną krytyką.

Ewaluacja projektu, ale przede wszystkim bezpośrednie rozmowy z uczniami oraz nauczycielami potwierdziły nasze obserwacje dotyczące wysokiej skuteczności metody dramy w profilaktyce zachowań ryzykownych wśród młodzieży. Zachęca nas to do dalszej pracy nad wdrażaniem DRAMY w programach profilaktycznych dla młodzieży.

Projekt „Wiem, rozumiem, odmawiam. Dramowe warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z gminy Strzyżów” został dofinansowany ze środków Gminy Strzyżów.


Polecamy nasz zespół do realizacji warsztatów profilaktycznych

W 2017 roku nasz zespół prowadził warsztaty nie tylko w Gminie Strzyżów, ale również w Gminie Krasne i Trzebownisko. Prowadziliśmy warsztaty nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale również dla rodziców. Wszystkie z wykorzystaniem dramy i teatru, w kontakcie z uczestnikami, z braniem pod uwagę ich potrzeb, propozycji i wspólnym poszukiwaniem rozwiązań. Zapraszamy do współpracy, chętnie przygotujemy projekt czy ofertę na realizację profilaktyki także w innych gminach.

A tak o naszej pracy wypowiadają się uczniowie, rodzice i nauczyciele:

Warsztaty były bardzo dobrze przygotowane i atrakcyjne dla uczniów, którzy pomimo nieśmiałości brali aktywny udział i chętnie pracowali podczas zajęć. Zajęcia te są bardzo przydatne dla młodzieży w celu uświadomienia im zagrożeń płynących z uzależnień występujących w środowisku. Bardzo dobrze przeprowadzone zajęcia.
(Tomasz Kuczyński, nauczyciel)
Na warsztatach zostało przekazanych bardzo dużo przydatnych wiadomości, które zapewne zostaną wykorzystane w codziennych interakcjach w rodzinie. Omawiana tematyka pozwoliła spojrzeć na problemy z zupełnie innej perspektywy.
(Joanna Michalska, rodzic)
Projekt jest perfekcyjny. Wiele uczy i naprawdę pomaga. Dziękuję!
(anonimowa opinia młodzieży)