Profilaktyka uzależnień 2014

W październiku 2014 zrealizujemy pięć bezpłatnych spektakli i warsztatów na temat uzależnień dla gimnazjalistów z powiatu strzyżowskiego. Tak zakłada inicjatywa, którą nasza Fundacja realizuje wraz z zespołem kilku osób zainteresowanych metodą teatru edukacyjnego tworzących Teatr Dobre Życie w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, nadzorowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

„Teatr edukacyjny poznałam wiele lat temu podczas studiów dramy stosowanej w Wielkiej Brytanii. Z doświadczeń pracy tą metodą wiem, że jego skuteczność edukacyjna jest olbrzymia. Recepta jest prosta: wciągnąć młodzież w historię związaną z ważnymi kwestiami społecznymi czy zdrowotnymi, pozwolić jej rozwinąć wodze fantazji i mieć wpływ na przebieg zdarzeń. Do tego dobry zespół aktorów-pedagogów, którzy właśnie nie tylko grają swoje role, ale też potrafią pytać i słuchać. Przy dodatkowym wsparciu reżysera teatralnego sukces edukacyjny gwarantowany.” - mówi Aleksandra Chodasz, trenerka i superwizorka dramy

Realizowany przez nas teatr edukacyjny ukazuje momenty, w których wiele zależy od indywidualnych wyborów i świadomości głównego bohatera. Widzowie śledzą relacje między bohaterami, poznają ich konflikty problemy i motywy, by później móc poszukać rozwiązań. Przedstawienie jest tak skonstruowane, aby młodzież mogła utożsamić się z główną bohaterką i by jej problemy i widzenie świata były tożsame z tymi odczuwanymi przez młodzież.

Warsztaty następujące tuż po spektaklu doskonalą umiejętności wspierające realizację ważnych potrzeb bez sięgania po narkotyki czy alkohol. Uczennice i uczniowie stosując techniki dramowe i rozmawiając poszukują nowych rozwiązań dla głównej bohaterki. Poruszane są emocje, myślenie, młodzi ludzie wcielają się w różne role i działają, a tym samym angażują się w ważne dla ich życia i zdrowia tematy w ciekawy, pozostający w pamięci sposób.

Zapewniamy materiały edukacyjne dla młodzieży i prowadzimy ewaluację, która pozwoli na stworzenie raportu o skuteczności programu.

Jakie umiejętności i potencjały rozwija nasz teatr edukacyjny

Dzięki temu, iż zajęcia są prowadzone metodą teatru edukacyjnego, możemy rozwijać u młodzieży m.in.:

 • umiejętności społeczne takie jak nawiązywanie i rozwijanie relacji,
 • umiejętności poznawcze,
 • zdolność zarządzania emocjami,
 • umacnianie zachowań prospołecznych,
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości i swoją przyszłość,
 • wspieranie więzi z rodziną i szkołą,
 • kształtowanie psychicznej odporności.

Spodziewane rezultaty

Teatr edukacyjny pozwala uczyć się nowych, pozytywnych zachowań i umiejętności przez własną aktywność, dzięki czemu jest skuteczny i ułatwia zastosowanie poznanych rozwiązań w codziennym życiu. Bazując na doświadczeniach liderki projektu, Aleksandry Chodasz, z ponad 10 lat pracy tą metodą spodziewamy się osiągnąć:

 • wzrost poziomu wiedzy młodzieży o przyczynach i mechanizmach zjawiska uzależnień,
 • poznanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z problemami, emocjami i potrzebami,
 • umiejętność analizy własnej sytuacji i sięganie przez młodzież po konstruktywne rozwiązania, w tym pomoc,
 • zwrócenie uwagi młodzieży na ważne wartości takie jak zdrowie, relacje z bliskimi oraz potrzeby takie jak wpływ i sens.

Jak zgłosić szkołę do projektu

Pierwszych pięć spektakli w projekcie realizujemy nieodpłatnie. Na każdym spektaklu może być obecnych dwie lub maksymalnie trzy klasy. Szkołom gimnazjalnym proponujemy terminy 28, 30 i 31 października 2014. Po tym czasie prosimy o dalsze zgłaszanie się szkół, poinformujemy o możliwościach współpracy. Kontakt:

Aleksandra Chodasz, Prezes Fundacji Rozwoju „Dobre Życie”
tel. 609-08-13-13
e-mail: achodasz@dobrezycie.org

Beata Piech, koordynator projektu
tel. 501-253-932
e-mail: bpiech@dobrezycie.org

Projekt dofinansowany z dotacji przyznanej ze środków konkursu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, który realizowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, nadzorowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Regionalnych Operatorów: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.