Profilaktyka uzależnień – rezultaty

W 2015 roku kontynuujemy współpracę ze szkołami gimnazjalnymi realizując profilaktykę uzależnień z wykorzystaniem teatru edukacyjnego (ang. theatre in education) i metody dramy. Dwie szkoły, ze Strzyżowa i Boguchwały, wzięły udział w inicjatywie „Drama i teatr w profilaktyce uzależnień” realizowanej przez trenerki-pedagożki współpracujące z Fundacją. W każdej ze szkół przeprowadziliśmy dwa interaktywne spektakle i cztery dramowe warsztaty psychoedukacyjne. Projekt, dzięki zastosowaniu metody teatru edukacyjnego (ang. theatre in education) i dramy dał gimnazjalistom możliwość empatycznego spojrzenia na problemy głównej bohaterki i aktywne poszukiwanie ich rozwiązań. Zaangażowaliśmy młodzież w zgłębienie tematu budowania relacji z rówieśnikami i rodziną, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji i potrzeb oraz rozwijania własnych zainteresowań jako kluczowych elementów, które mogą chronić przed sięganiem po środki psychoaktywne. W 2015 roku z projektu bezpłatnie skorzystało łącznie 172 gimnazjalistek i gimnazjalistów.

Co zyskała młodzież

Zebraliśmy w ankietach opinie młodzieży o projekcie. Oto wybrane spośród wielu podobnych:

  • Projekt już dobrze pokazuje problemy młodzieży.
  • Projekt jest perfekcyjny. Wiele uczy i naprawdę pomaga. Dziękuję!
  • Uważam, że projekt ma pozytywny odbiór pośród młodzieży, oddziałuje na nią w odpowiednim stopniu.
  • Projekt jest bardzo dobrze przygotowany i nic mu nie brakuje.
  • Zajęcia – bardzo dobry pomysł, nic im nie brakuje.
  • Myślę, że jest idealnie i dość ciekawie.

Liczą się dla nas opinie nauczycieli i specjalistów, jednak równie ważne jest, że sama młodzież, która często jest najsurowszym sędzią, ocenia projekt jako wartościowy. 85% gimnazjalistów uznało co najmniej jeden element projektu (spektakl lub warsztaty psychoedukacyjne) za atrakcyjny.

Dalsza analiza wyników ewaluacji pokazuje, że młodzież gimnazjalna z 10 klas dzięki udziałowi w projekcie:

  • podniosła poziom wiedzy o przyczynach występowania uzależnień (53%),
  • dowiedziała się jak konstruktywnie wyrażać swoje emocje i potrzeby (72%),
  • poznała nowe sposoby radzenia sobie z emocjami i dbania o swoje potrzeby (66%).

Pozytywne rezultaty uzyskaliśmy również w 2014 roku, kiedy rozpoczęliśmy na Podkarpaciu realizację profilaktyki uzależnień dla młodzieży z wykorzystaniem dramy i teatru edukacyjnego. W 11 klasach z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Godowej i Miejskiego Zespołu Szkół w Strzyżowie zaprezentowaliśmy wówczas specjalnie stworzony spektakl, który dawał możliwość dramowej pracy nad losami głównej bohaterki. Każdorazowo pracowaliśmy z dwiema-trzema klasami. Każde spotkanie trwało 3 godziny. Nie prowadziliśmy dodatkowo warsztatów psychoedukacyjnych, które dają szansę na pracę w mniejszych grupach i pogłębianie tematów poruszonych w spektaklu. Przygotowaliśmy jednak materiały edukacyjne dla młodzieży. Ewaluacja przeprowadzona na grupie 217 uczniów pokazała, że 76% z nich uzyskało nowe wiadomości lub pogłębiło poziom wiedzy o przyczynach i mechanizmach zjawiska uzależnień, konstruktywnych sposobach radzenia sobie z problemami, emocjami i potrzebami. 78% uznało, że takie zajęcia są dobrą formą profilaktyki uzależnień dla młodzieży.

Zarówno rezultaty naszej pracy w 2014 jak i 2015 roku są dla nas sygnałem, że warto kontynuować działania w zakresie profilaktyki uzależnień właśnie metodą teatru edukacyjnego i dramy. Serdecznie zapraszamy więc szkoły do http://www.dobrezycie.org/kontakt kontaktu i współpracy w tym zakresie!

Inicjatywa jest realizowana przez Grupę nieformalną Dobre Życie oraz Fundację Rozwoju „Dobre Życie” w ramach projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.