Spotkanie z osobami niepełnosprawnymi - emocje są w nas