Aktywna młodzież w sprzyjającym środowisku - rekomendacje

'Aktywna młodzież w sprzyjającym środowisku' Czy młodzi ludzie są aktywni, chcą działać na rzecz innych? Czy wprost przeciwnie, są bierni, wpatrzeni w ekrany komputerów i smartfonów? W naszej pracy spotykamy się ze zwolennikami obydwu tych tez. A jak jest naprawdę? I, co ciekawsze, jak mogłoby być? W naszych rekomendacjach i raporcie z kolejnej strzyżowskiej debaty staramy się odpowiedzieć na te pytania oraz określić co wszyscy możemy zrobić, by przejść od tego co jest, do tego co mogłby być.

Publikacja „Aktywne metody pracy z młodzieżą”

'Aktywne metody pracy z młodzieżą' Z dumą informujemy, że udostępniliśmy nową, nieodpłatną publikację! W „Aktywnych metodach pracy z młodzieżą” przybliżamy dramę stosowaną, coaching, tutoring, teatr forum, teatr edukacyjny, teatr ze społecznością oraz Open Space. Stawiamy na praktyczne wskazówki i sprawdzone ćwiczenia. Prezentujemy też działalność islandzkich rad młodzieżowych oraz pozytywne zmiany, jakie wniósł projekt „Zaloguj się do działania”, zrealizowany przez nas na Podkarpaciu, w gminie Strzyżów.

Strony