Zaloguj się do działania 2015-16

Zaloguj się do działania! Poprzez angażujące metody jak drama, coaching i film wspieramy młodzież gimnazjalną z Gminy Strzyżów w rozwoju jej indywidualnego potencjału oraz doskonaleniu kompetencji społecznych i obywatelskich. W projekcie są również ciekawe propozycje rozwoju i wymiany doświadczeń dla dorosłych pracujących na co dzień z nastolatkami. Do udziału będziemy też zapraszać społeczność lokalną. Naszym partnerem jest firma konsultingowa ILDI z Islandii. Przyłącz się do nas!

Opinie nauczycieli

Jak nauczyciele oceniają teatr edukacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień w wykonaniu aktorów-pedagogów współpracujących z Fundacją? Bardzo dobrze, niektórzy nawet celująco! Oceny opisowe wskazują na to, że projekt jest profesjonalnie prowadzony, wychodzi naprzeciw potrzebom młodzieży, porusza ważne kwestie, aktywuje młodzież do samodzielnego myślenia, działania i wyciągania wniosków. Zapraszamy do zapoznania się z opiniami.

Strony