Zaloguj się do eurodziałania!

Projekt „Zaloguj się do eurodziałania” realizujemy z młodzieżą, szkołami i organizacjami pozarządowymi z Jarosławia, Rzeszowa i okolic oraz z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego. Ideą projektu jest zainscenizowanie w Jarosławiu obrad Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego. Stosujemy nowoczesne formy pracy: dramę, teatr, videokonferencje, graffiti, multimedia. Nie zabraknie rozmów, dyskusji, wymiany wiedzy i poglądów! OJ BĘDZIE SIĘ DZIAŁO! W maju i czerwcu 2013.

Masz prawo i przywilej zabierać głos zarówno w spawach lokalnych jak i Europejskich!

Przedstawienie w Gwoźnicy Górnej

Finał projektu „Lepiej razem – razem lepiej” to przygotowane przez seniorów i młodzież przedstawienie. Zapraszamy mieszkańców Gwoźnicy Górnej i okolic oraz wszystkich ciekawych twórczych działań społeczności lokalnej. Premiera 14 kwietnia, w niedzielę, o godz. 11:30, w Zespole Szkół w Gwoźnicy Górnej. Przedstawienie opowiada o życiu w dawnych czasach, w formie gry aktorskiej, ale też lokalnych przyśpiewek, tańca i poczęstunku. Zapraszamy!

Przedstawienie w Niebylcu

Zapraszamy mieszkańców Niebylca i okolic na przedstawienie przygotowane przez uczestniczki i uczestników projektu „Lepiej razem – razem lepiej“. Spektakl jest efektem integracji międzypokoleniowej i twórczego spojrzenia przedstawicieli społeczności lokalnej na to jak żyło się kiedyś i dziś. Wydarzenie odbędzie się 21 marca, w czwartek, o godz. 18:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu. Wstęp bezpłatny!

Strony