Teledyski międzypokoleniowe

Zapraszamy do obejrzenia trzech teledysków do regionalnych piosenek, jakie stworzyli nasi mieszkańcy we współpracy z artystami i trenerkami Fundacji.

Trzysta buczków


Biała róża


Niebylec wczoraj, Niebylec dziś


Artyści współpracujący przy realizacji teledysków

reżyseria: Arkadiusz Ziętek
zdjęcia i montaż: Łukasz Grudysz ("Trzysta buczków" i "Biała róża"), Michał Szal ("Niebylec wczoraj, Niebylec dziś")
muzyka: Wiktor Bochenek, Adam Gołda, Łukasz Jemioła
aranżacja muzyczna i kierownik nagrania: Łukasz Jemioła
realizacja dźwięku: Bogdan Skiba
słowa do piosenki "Niebylec wczoraj...": Teresa Gałusza
melodia do piosenki "Niebylec wczoraj...": Franciszek Stawarz
animacja międzypokoleniowej grupy aktorów-mieszkańców: Aleksandra Chodasz i Beata Piech

Mieszkańcy uczestniczący w nagraniach

Mieszkańcy Niebylca, Jawornika, Gwoźnicy Górnej, Glinika Zaborowskiego, Konieczkowej, Połomii, Baryczki i innych okolicznych miejscowości oraz wolontariusze, którzy wzięli udział w nagrywaniu piosenek i teledysków:

Dominik Banaś
Agata Baszak
Maria Bator
Jadwiga Bąk
Zbigniew Bienias
Karina Błażejowska
Helena Bobowska
Witold Bochenek
Jan Chciuk
Michał Chyłek
Stanisław Chyłek
Joanna Ciuba
Aleksandra Chodasz
Agnieszka Cynar
Klaudia Daszykowska
Zofia Daszykowska
Magda Dec
Agnieszka Domaradzka
Maria Domaradzka
Maria Dulemba
Julia Flisiak
Magdalena Gadamska
Teresa Gałusza
Regina Gorczyca
Jagoda Gruba
Krzysztof Kaczkiełło
Krzysztof Karnas
Aleksandra Knaź
Czesława Koczot
Krzysztof Komos
Bartłomiej Kozak
Tadeusz Kozak
Alfreda Lenart
Joanna Lenart
Marek Łukasz
Izabela Mnich
Krystyna Mucha
Alicja Murias
Konrad Ochab
Izabela Pająk
Beata Piech
Karolina Pietrasz
Katarzyna Rędziniak
Anna Richert
Bartosz Rokita
Anna Ruszała
Maria Ruszała
Anna Rzeźnikiewicz
Jadwiga Sieczkowska
Barbara Smela
Jerzy Soboń
Zofia Soboń
Aleksandra Soja
Agata Sołtys
Jan Stanisławczyk
Miłosz Strzała
Andżelika Szarek
Kacper Szostak
Karolina Szostak
Ewa Tarańska
Bronisław Tarański
Krystyna Twaróg
Natalia Wnęk
Anna Wójciak
Barbara Wójciak
Helena Wójciak
Anna Wójcik
Małgorzata Wyżykowska
Paweł Zegar

Osoby i instytucje, które wsparły projekt

Serdeczne podziękowania kierujemy do mieszkańców, którzy umożliwili nam nagrywanie obrazów w swoich polach i w ogrodach, a w szczególności dziękujemy:

Władysławie i Janowi Chciuk z Rodziną
Stanisławowi i Michałowi Chyłek
Elżbiecie i Markowi Łukasz z Rodziną
Teresie i Stanisławowi Machowskim z Rodziną
Katarzynie i Tadeuszowi Rykała z Rodziną
Zenonie i Adamowi Zegar z Rodziną
Jolantcie i Władysławowi Zegar
Zbigniewowi Bieniasowi
Robertowi Adamczykowi

Bardzo pomogły nam również następujące instytucje:

Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu, jego wszyscy pracownicy oraz związane z nim zespoły muzyczne – Kapela Jany, Kapela Kompanija
Ochotnicza Staż Pożarna z Konieczkowej
Ochotnicza Staż Pożarna z Niebylca
Urząd Gminy Niebylec
Starostwo Powiatowe w Strzyżowie
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Niebylcu
Spółdzielnia "Nowa Droga" w Czudcu
Kościół w Lutczy
Dom Kultury "Sokół" w Strzyżowie
Zespół Szkół w Niebylcu
Koło Emerytów i Rencistów
Biblioteka w Niebylcu

Na naszej stronie internetowej można znaleźć historię powstania teledysków.

Wczoraj odbyła się ich premiera w Zespole Szkół w Niebylcu. Towarzyszył jej koncert Łukasza Jemioły i potańcówka przy muzyce Kapeli Jany z Niebylca. W naszej facebookowej galerii zamieściliśmy zdjęcia z wydarzenia autorstwa Michała Szala.

Teledyski i ich premiera zostały przygotowane w ramach projektu "Lepiej razem - razem lepiej!" współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.