Lepiej razem 2015

“Lepiej razem - razem lepiej” to program twórczej integracji międzypokoleniowej, który realizujemy od trzech lat. Ideą projektu jest działanie na rzecz otoczenia przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności własnych i podnoszeniu aktywności seniorów.

Obecna edycja, która potrwa od maja do grudnia 2015 roku, łączy twórcze działania seniorów 60+ i młodzieży gimnazjalnej z Niebylca i Strzyżowa. Osoby w wieku 17-59 lat również mogą wziąć udział i być w projekcie wolontariuszami, a przez to rozwijać swoje umiejętności pracy z ludźmi, animacji środowiska lokalnego i organizacji wydarzeń społeczno-kulturalnych.

W 2015 roku powstaną dwie grupy międzypokoleniowe – w Niebylcu i w Strzyżowie. Nasze działania:

 • teledyski do regionalnych piosenek
 • blog z filmikami o życiu
 • widowisko teatralne w Niebylcu i Strzyżowie włączające społeczności lokalne

Wszystko będziemy tworzyć wspólnie - seniorzy i seniorki, młodzież i wolontariusze z Niebylca, Strzyżowa i okolic tych miejscowości oraz artyści, trenerki i zaproszeni goście i eksperci współpracujący z Fundacją Rozwoju “Dobre Życie”, pracujący z grupami i społecznościami od lat, w Polsce i za granicą. Wszystko po to, aby czas, jaki razem spędzimy przynosił satysfakcję, ale też byśmy mogli dzielić się efektami współpracy międzypokoleniowej ze społecznościami lokalnymi Niebylca i Strzyżowa oraz okolic tych miejscowości. Tak jak w poprzednich edycjach, kiedy powstały spektakle, film fabularny, teledyski i nagrania ludowych piosenek.

Partnerami projektu są Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu, Dom Kultury „Sokół” w Strzyżowie.

Przyłącz się do nas! Napisz, zadzwoń lub przyjdź na najbliższe spotkanie:

Harmonogram działań

Rekrutacja i przygotowania
Otwarte spotkania rekrutacyjno-informacyjne dla seniorów 60+ i osób 17-59 lat zainteresowanych udziałem
 • zapoznanie z ideą i harmonogramem projektu, osobami prowadzącymi oraz formami pracy
 • omówienie możliwości, jakie daje projekt, terminów, pomysłów i innych ważnych tematów.
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach lub indywidualną rozmową zapraszamy do kontaktu:
 • w Niebylcu:
  • 8 maja, g. 10.00
   Koło Emerytów i Rencistów (pod pocztą)
  • 8 maja, g. 14.00
   Klub Zręczna Ręce, GOK (parter, wejście po prawej stronie od poczty)
  • 11 maja, g. 15.00
   GOK, I piętro
 • w Strzyżowie:
  • 4-12 maja
   spotkania podczas zebrania Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Klubu Seniora oraz prób zespołów śpiewaczych w Domu Kultury „Sokół”, sala wielofunkcyjna, I piętro
Szkolenie dla wolontariuszy i wolontariuszek projektu (osób w wieku 17-59 lat)

Jak pracować ze społecznością lokalną i z grupą międzypokoleniową, jak tworzyć wspólnie teledyski, bloga, spektakl; integracja i przygotowanie do wsparcia grupy międzypokoleniowej podczas jej działań w 2015 roku.
 • dla wolontariuszy i wolontariuszek z Niebylca i Strzyżowa:
  • 18 maja, g. 12.00-19.00
   GOK Niebylec, I piętro
Działania międzypokoleniowe
Po dwa warsztaty integracyjno-rozwojowe w Niebylcu i Strzyżowie

 • Wymiana pomysłów, rozwijanie umiejętności improwizacji i innych przydatnych w dalszej części projektu,
 • budowanie więzi, odkrywanie potencjałów (każdy je ma!)
 • zapoznanie z wykorzystywanymi w projekcie metodami i dziedzinami sztuki: drama, teatr, film, teledysk, blog.
 • 1. warsztat:
  • w Strzyżowie: 19 maja, g. 17.00
   Dom Kultury „Sokół”
  • w Niebylcu: 20 maja, g. 15.00
   GOK
 • 2. warsztat:
  • w Niebylcu i Strzyżowie: 10, 11 lub 12 czerwca
   do uzgodnienia jeden dzień
Tworzenie bloga z tekstami, zdjęciami i krótkimi filmami o życiu

Warsztaty filmowe i fotograficzne, z pisania tekstów i robienia wywiadów, korzystanie z internetu, obsługi bloga. Działanie w zespołach senioralno-młodzieżowych przy wsparciu ekspertów.
 • w Niebylcu i Strzyżowie:
  • od czerwca 2015

  działania prowadzone równolegle w dwóch miejscowościach, dokładne terminy do uzgodnienia
Tworzenie teledysków do regionalnych piosenek

Wybór piosenek ludowych, ułożenie piosenki wspólnej dla Niebylca i Strzyżowa z udziałem kompozytora, próby oraz nagrania dźwieku w profesjonalnym studio. Zaplanowanie obrazów, jakie będą towarzyszyły dźwiękom, stworzenie scenariusza, harmonogramu nagrań wideo i realizacja nagrań w gminie Strzyżów i w gminie Niebylec. Profesjonalny montaż i dystrybucja rezultatów nagrań.
 • lipiec - wrzesień 2015 r.
Tworzenie wspólnego finałowego widowiska teatralnego

Będziemy pracować w oparciu o historie od uczestniczek i uczestników projektu, z wykorzystaniem elementów teatru dramatycznego, tańca, śpiewu, projekcji video i instalacji wizualnych. Profesjonalnym wsparciem będzie dla nas reżyser i zaproszeni artyści.
 • lipiec - grudzień 2015 r.
Finałowe widowisko teatralne

4 widowiska, w tym dwa premierowe dla społeczności lokalnej w Niebylcu i Strzyżowie i dwa dla dzieci, wystawa fotograficzna i inne atrakcje.
 • pierwsza połowa grudnia 2015 r.

Na wszystkich etapach projektu grupę będą wspierać profesjonalne animatorki z Fundacji Rozwoju „Dobre Życie”, które specjalizują się m.in. w budowaniu relacji, komunikacji, organizacji zajęć i wydarzeń społecznych i kulturalnych z dużymi grupami: Aleksandra Chodasz, Monika Curyło, Ewelina Jurasz i Beata Piech.

Zaprosiliśmy też do współpracy m.in.:

 • Arkadiusz Ziętek – kierownik artystyczny, reżyser, specjalista teatru improwizowanego
 • Łukasz Jemioła - muzyk i kompozytor
 • Alina Bąk, Łukasz Grudysz, Andrzej Łapkowski - filmowcy i fotografowie
 • Bogusław Skiba, Janusz Mazanowski – dźwiękowcy, producenci.

Kontakt w sprawie projektu, zgłoszenia

Na wszelkie pytania związane z projektem chętnie odpowiedzą:

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
Projekt realizowany w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Niebylcu i Domem Kultury „Sokół” w Strzyżowie.