Wielki Finał „Zaloguj się do eurodziałania”

Fundacja Rozwoju „Dobre Życie” w imieniu Wspaniałych Uczestników projektów „Zaloguj się do działania”, „Zaloguj się do eurodziałania” oraz własnym, ma zaszczyt zaprosić na Wielki Finał.

Wszyscy spragnieni kultury i sztuki na najwyższym poziomie proszeni są o przybycie na Rynek Jarosławia i w jego okolice, w niedzielę 2 czerwca 2013 roku o godz. 17.00.

W przestrzeni miejskiej Jarosławia będą rozgrywać się spektakularne wydarzenia w ramach street-artu: odsłonięcie GRAFFITI społecznie zaangażowanego, spektakle teatru improwizowanego IMPRO, MAPPING – pokaz światła i dźwięku, projekcje filmów i reportaży, mobilne wystawy fotograficzne, integracyjna potańcówka z muzyką na żywo, warsztaty plastyczne, fabryka balonów i wiele innych.

Trening kompetencji interpersonalnych

Pracujesz z młodzieżą na Podkarpaciu? Zapraszamy na bezpłatny, czterodniowy, wyjazdowy trening kompetencji interpersonalnych związanych ze społecznym i obywatelskim angażowaniem młodzieży. Trening organizowany jest w ramach projektu „Zaloguj się do działania”. Będzie prowadzony aktywnymi metodami, w tym dramą stosowaną. Zapraszamy do rozwoju i wymiany doświadczeń.

Zaloguj się do eurodziałania!

Projekt „Zaloguj się do eurodziałania” realizujemy z młodzieżą, szkołami i organizacjami pozarządowymi z Jarosławia, Rzeszowa i okolic oraz z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego. Ideą projektu jest zainscenizowanie w Jarosławiu obrad Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego. Stosujemy nowoczesne formy pracy: dramę, teatr, videokonferencje, graffiti, multimedia. Nie zabraknie rozmów, dyskusji, wymiany wiedzy i poglądów! OJ BĘDZIE SIĘ DZIAŁO! W maju i czerwcu 2013.

Masz prawo i przywilej zabierać głos zarówno w spawach lokalnych jak i Europejskich!

Strony