Zgłoszenia młodzieży

Zgłoszenia do projektu edukacji obywatelskiej „Zaloguj się do działania” przyjmujemy w dniach 6-12 marca 2013. Aby wziąć udział w rekrutacji, należy wypełnić formularz zgłoszenia. Liczy się treść i kolejność zgłoszeń. Do udziału w projekcie zapraszamy młodzież z dwóch jarosławskich szkół ponadgimnazjalnych: I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika i Zespołu Szkół Plastycznych im. S. Wyspiańskiego. Ilość miejsc jest ograniczona.

Działanie tworzy przyszłość 2013

„Zaloguj się do działania” realizujemy w ramach „Działanie tworzy przyszłość – projekt angażowania młodych na rzecz społeczności lokalnych”. Współpracujemy z młodzieżą i instytucjami z Jarosławia, Rzeszowa, Niemiec i Hiszpanii. Stosujemy nowoczesne formy przekazu: dramę, videokonferencję, grafitti, sztukę, multimedia, aby dać młodzieży impuls i narzędzia do realizacji własnych pomysłów prospołecznych.

Tak - każdy może zmieniać świat!

Most pokoleniowy 2013

To projekt, którego celem jest stworzenie wspólnej przestrzeni spotkania, dialogu i współpracy między seniorami i gimnazjalistami z Radzynia Podlaskiego. Efektem działań będzie stworzenie interaktywnego spektaklu poruszającego ważne dla mieszkańców problemy, co umożliwi zbudowanie tytułowego mostu międzypokoleniowego. Projekt realizują wolontariuszki, lokalni artyści i eksperci z województwa lubelskiego.

Strony