Trening kompetencji interpersonalnych


Rekrutacja zakończona.

Wkrótce podamy informacje o nowych szkoleniach. Osoby zainteresowane prosimy o zapisanie się na biuletyn (ramka po prawej).

Cel główny treningu

Rozwój własnych kompetencji interpersonalnych przez udział w ćwiczeniach, które będzie można następnie wykorzystać w prowadzeniu grup młodzieżowych, realizacji projektów i warsztatów.

Terminy

Do wyboru: 12-15 lipca oraz 22-25 lipca 2013 roku.

Formularz zgłoszenia

Rekrutacja zakończona.

Zakres tematyczny

 • Diagnoza własnych mocnych stron i potencjałów do pracy z młodzieżą w obszarach społecznych i obywatelskich
 • Motywacja (potrzeby młodzieży, rola dorosłego w budowaniu motywacji wewnętrznej u młodych)
 • Komunikacja (w tym rola informacji zwrotnych, ich prawidłowe przekazywanie i odbieranie; poziomy i techniki komunikacji sprzyjające budowaniu relacji)
 • Budowanie zespołu (w tym. m.in. budowanie zaufania, ustalanie i egzekwowanie zasad współpracy w zespole)
 • Autorytet, inspirator, lider, coach, nauczyciel? - rola dorosłego we współpracy z młodzieżą
 • Samorozwój osób uczestniczących - automotywacja, pewność siebie, czerpanie inspiracji do dalszej pracy z młodzieżą.

Formy pracy

Trening będzie prowadzony metodą dramy stosowanej i innymi aktywnymi metodami pracy z grupą. Doświadczenia (z treningu i spoza niego) będą poddawane omówieniu pod kątem ich wykorzystania do pracy z młodzieżą i dla własnego rozwoju. Nie zabraknie dyskusji oraz mini-wykładów, których treści będą powiązane z przebiegiem szkolenia i potrzebami uczestniczących.

Adresaci

 • nauczycielki, pracownicy innych instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • animatorki, pracownicy domów kultury, moderatorzy zajęć młodzieżowych, klubów, drużyn harcerskich,
 • pedagodzy, psychologowie i inni dorośli pracujący z grupami młodzieży.

Czekamy na dorosłych zaangażowanych w realizację idei włączania młodzieży do działań na rzecz społeczności lokalnych, mających za sobą sukcesy w tej dziedzinie. Zapraszamy przede wszystkim osoby z Podkarpacia, które mają już doświadczenie pracy z młodzieżą (w szkole lub poza nią) albo bliską perspektywę wdrożenia w życie treści i kompetencji rozwijanych na szkoleniu. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty także osoby pracujące z młodzieżą o mniejszych szansach.

Rezultaty i korzyści

 • Podniesienie kompetencji w zakresie komunikacji wspierającej i rozwijającej młodzież
 • Odkrycie i rozwój własnych umiejętności i pomysłów na motywowanie młodzieży na rzecz działań prospołecznych
 • Zdobycie większej pewności siebie, wzmocnienie swojego potencjału i świadomości swoich wartości jako narzędzi budowania autorytetu i współpracy z młodzieżą
 • Poznanie przez doświadczenie na sobie działania ćwiczeń i technik do budowania atmosfery i relacji w zespołach młodzieżowych, jak również do podnoszenia efektywności zespołów (teatralnych, projektowych, wolontariackich, klasowych i innych)
 • Stworzenie własnego planu rozwoju kompetencji związanych z angażowaniem społecznym i obywatelskim młodych, aby ułatwić sobie wdrożenie wiedzy i umiejętności z treningu
 • Otrzymanie certyfikatu udziału w treningu, który może być wykorzystany w procesie podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Poznanie innych dorosłych z Podkarpacia, potencjalnych partnerów w projektach i innych działaniach społecznych i zawodowych
 • Czas na relaks i zabawę - oprócz zajęć czekają nas wieczory integracyjne, możliwość korzystania ze SPA i spacerów w okolicach malowniczej Lubenii.

Prowadzący

Aleksandra Chodasz, trenerka rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych, współzałożycielka i superwizorka Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA, fundatorka i prezeska Fundacji Rozwoju “Dobre Życie”. Prowadzi na Podkarpaciu projekty integracji społeczności lokalnych oraz aktywizacji i rozwoju młodzieży i seniorów. Specjalizuje się w dramie i innych aktywnych metodach pracy z grupą.

Piotr Cykowski, aktywista i trener pozarządowy, absolwent Szkoły Liderów, współpracuje m.in. z Fundacją Inna Przestrzeń w Warszawie i Fundacją Klamra w Żywcu, członek Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, realizuje projekty adresowane do młodzieży i dorosłych związane z prawami człowieka, różnorodnością, przeciwdziałaniem dyskryminacji. Prywatnie pasjonuje się Tybetem i podróżami.

Terminy

Do wyboru: 12-15 lipca oraz 22-25 lipca 2013 roku.

Godziny: Pierwszego dnia szkolenie zaczyna się o godz. 14.00, czwartego dnia kończy się o godz. 12.00. Możliwy jest udział tylko w całości treningu, od początku do końca.

Miejsce

4 gwiazdkowy SPA Hotel Splendor, położony w Lubenii (15 km od centrum Rzeszowa): http://spahotelsplendor.pl/ To urokliwe miejsce da nam możliwość połączenia aktywności szkoleniowej z wypoczynkiem na terenie luksusowego ośrodka i w pięknych okolicznościach przyrody.

Warunki pobytu

Fundacja Rozwoju „Dobre Życie” zapewnia pobyt w pokoju 3-osobowym z pełnym wyżywieniem (pierwszym posiłkiem w pierwszy dzień treningu jest obiadokolacja, ostatnim czwartego dnia - obiad) oraz: godzinne korzystanie ze strefy wellness&SPA - basen, jaccuzi, 4 rodzaje saun i nieodpłatne korzystanie z kijków do Nordic Walking (w określonych godzinach). Nie zapewniamy ani nie pokrywamy kosztów dojazdu na szkolenie.

Oferujemy otwartość na nieodpłatne wsparcie dla osób uczestniczących w treningu, które mają specjalne potrzeby (związane np. z niepełną sprawnością, transportem lub opieką nad osobą zależną) - prosimy o informacje i krótkie uzasadnienie w formularzu zgłoszenia, a zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by ułatwić Państwu udział.

Dlaczego trening jest bezpłatny

Trening realizujemy w ramach „Zaloguj się do działania” i „Działanie tworzy przyszłość – projekt angażowania młodych na rzecz społeczności lokalnych”, na które Fundacja Rozwoju „Dobre Życie” pozyskała fundusze w ogólnopolskim konkursie grantowym.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej.

Warunki udziału

O udziale w szkoleniu, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (16), decyduje kolejność oraz treść zgłoszeń. Każda z osób, która wypełni formularz zgłoszenia otrzyma odpowiedź nie później niż na 2 tygodnie przed wybranym terminem szkolenia.