Aktywni lokalnie 2016

W maju 2016 r. Fundacja Rozwoju „Dobre Życie” rozpoczęła na terenie gmin Wiśniowa i Strzyżów realizację projektu „Aktywni lokalnie”. Projekt opiera się na aktywnym działaniu młodzieży i mieszkańców. Do udziału w projekcie zapraszamy młodzież z gimnazjów i szkół średnich. Czekamy na osoby, które chciałyby zmienić coś w swoim otoczeniu poprzez realizację twórczych inicjatyw. Takie, które chciałyby zaangażować się w aktywne, twórcze i konstruktywne uczestnictwo w życiu społecznym i publicznym oraz współpracę z rówieśnikami i dorosłymi.

Z projektu mogą także skorzystać osoby dorosłe pracujące z młodzieżą. Przygotowaliśmy dla nich szkolenie, podczas którego chcemy podzielić się umiejętnościami i doświadczeniami z zakresu wykorzystania twórczych narzędzi w pracy z młodzieżą.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Młodzież - więcej informacji, zapisy

Dorośli - więcej informacji i zapisy od 5 września 2016.

Harmonogram projektu

Działanie Termin
Rekrutacja młodzieży

Przyjmujemy zgłoszenia młodzieży z gimnazjów i szkół średnich z gmin Wiśniowa i Strzyżów.

V-VI 2016
Trening kompetencji społecznych i obywatelskich dla młodzieży

Spędzimy trzy dni w ośrodku w Czudcu. Będzie to spotkanie wszystkich uczestników projektu z dwóch gmin (32 osoby). Podczas treningu m.in.: odkryjemy mocne strony i potencjał do działania, udoskonalimy komunikację i współpracę w zespole, pokarzemy korzyści z działania na rzecz społeczności, opowiemy o twórczych formach działań na rzecz społeczności, realizowanych poprzez film, fotografię i teatr.

A to wszystko w ciekawej, aktywnej i zabawnej formie.

28-30 VI 2016
Młodzi tworzą i realizują inicjatywy społeczno-kulturalne

W Wiśniowej i Strzyżowie powstaną po dwa zespoły:

  • filmowo-fotograficzny
  • teatralny
Młodzież będzie działać w zespołach, które przeprowadzą diagnozę wśród mieszkańców swoich gmin, a następnie stworzą unikalne dzieła dotyczące tematów i problemów ważnych dla mieszkańców i włączające ich w przygotowania lub finał/prezentację. Spotkania i warsztaty dla młodzieży będą się odbywać w Strzyżowie i Wiśniowej, częściowo w wakacje, a od września po lekcjach i/lub w weekendy. Będą je prowadzić tutorki i eksperci-artyści.
VII-XI 2016
Debaty z mieszkańcami

W Strzyżowie i Wiśniowej odbędą się po dwie debaty z mieszkańcami gmin. Mieszkańcy, w tym oczywiście młodzież, będą dyskutować na ważne dla swojego lokalnego środowiska zagadnienia. Będą wymieniać się pomysłami, opiniami i spostrzeżeniami.

XI-XII 2016
Szkolenie z narzędzi pracy z młodzieżą

Szkolenie obejmie 12 godzin dydaktycznych (dwa dni). Przekażemy nasze doświadczenie i wiedzę oraz stworzymy przestrzeń do wymiany w obszarze aktywnych metod pracy z młodzieżą (drama, open space, tutoring). Wszyscy uczestniczący otrzymają drukowane egzemplarze publikacji "Aktywne metody pracy z młodzieżą", wydanej przez naszą Fundację w 2016 roku.

14-15 października 2016 (zapisy ruszyły 4 września, zapraszamy!)

Przykłady działań młodzieży w podobnych projektach realizowanych przez naszą Fundację:

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt jest współfinansowany także ze środków od Gminy Strzyżów i Gminy Wiśniowa, które są partnerami projektu.

Załącznik: