Projekty młodzieży

W ramach „Działanie tworzy przyszłość – projekt angażowania młodych na rzecz społeczności lokalnych” i „Zaloguj się do eurodziałania” powstało pięć zespołów młodzieżowych, które realizowały autorskie działania na rzecz społeczności Jarosławia. Po cyklu warsztatów z komunikacji, współpracy i metody projektowej młodzi wzięli stery w swoje ręce. Powstało kilka happeningów, dwa murale z przekazem społecznym, przedstawienie, multimedialny pokaz na ratuszu Jarosławia, mobilna wystawa, pokazy zdjęć i filmów oraz obrady Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego. Od początku przyświecało nam hasło „Zaloguj się do działania” Tak oto mieliśmy do czynienia z twórczą edukacją obywatelską.

Pracowaliśmy z wrażliwymi młodymi ludźmi, którym zależało na poprawie warunków życia i rozwoju w Jarosławiu. Wyszliśmy z założenia, że w pracy z młodymi liczy się nie tylko treść i sens, ale też forma, która da szansę na twórczą ekspresję, wydobycie potencjału, wyrażenie indywidualizmu i rozwój kompetencji. Dlatego sięgnęliśmy po sztukę i multimedia. Kolejnym ważnym aspektem w pracy z młodymi są, jak sądzimy, relacje. Młodzi ludzie chcą móc poznawać innych, zawierać przyjaźnie, dobrze spędzać razem czas. Stąd pomysł na pracę w zespołach, warsztaty integracyjne i doskonalące umiejętność współpracy oraz częste spotkania, także poza salą warsztatową. Czy były inne składniki sukcesu w tworzeniu projektowych zespołów młodzieżowych? Tak. Doskonała kadra polskich i zagranicznych specjalistów – trenerów, tutorów, ekspertów w swoich dziedzinach, a pośród nich: Piotr Cykowski, Piotr Gaweł, Łukasz Grudysz, Jolanta Janson, Julie Land, Dariusz Paczkowski, Magdalena Spychaj, Justyna Wielkiewicz i Arkadiusz Ziętek. Naszą pracę z młodzieżą dopełniały działania wolontariuszek, Moniki Klimek, Marty Putyło i Sylwii Rudki które były dla młodych wzorem proaktywności.

To była przyjemność i zaszczyt móc, wspólnie z Wami, towarzyszyć młodzieży w realizacji jej ambitnych planów na działania lokalne.

— Aleksandra Chodasz, jedna z trenerek i tutorek projektu, prezes Fundacji

Zapraszamy do zapoznania się z działaniami młodzieży:

Więcej zdjęć i informacji z przebiegu projektu: https://www.facebook.com/dzialaj

Działania młodzieży były częścią „Europejskiego tygodnia młodzieży” i były realizowane przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu "Młodzież w Działaniu". Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej.

Partnerzy projektu: