Zgłoszenie oPdP

Cieszymy się, że chcesz wziąć udział w szkoleniu dla młodzieży Od pomysłu do projektu. Niżej, oprócz Twoich danych kontaktowych, prosimy Cię o odpowiedzi na kilka pytań. Twoje zainteresowania oraz to co wiesz i myślisz jest dla nas ważne. Każda odpowiedź sprawi, że szkolenie i materiały edukacyjne będą bardziej dopasowane do osób uczestniczących w nim, także do Ciebie!

Fundacja Rozwoju „Dobre Życie” zobowiązuje się do przechowywania danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm. Jednocześnie oświadcza, iż nigdy i pod żadnym pozorem nie będzie udostępniać danych uczestników szkolenia oraz używać ich do celów innych, niż na potrzeby organizacji i prowadzenia zajęć oraz działalności statutowej Fundacji.

Wpisz nazwę i miejscowość
Co chcesz uzyskać uczestnicząc w szkoleniu?
Projekt o jakim zasięgu chciał(a)byś realizować?
Podaj miejscowoś-ć/ci, gdzie chciał(a)byś realizować projekt. Krótko uzasadnij.
Podaj kraj/e, gdzie chciał(a)byś realizować projekt. Krótko uzasadnij.
Opisz swój pomysł
Opisz krótko swój pomysł na projekt. Uwzględnij m.in. takie informacje jak: o czym?, z kim?, po co? itd.
Co lubisz, wiesz, jakie są twoje doświadczenia? Napisz o wszystkim, co może być pomocne w tworzeniu i realizacji projektu.