Zgłoszenie BZiW

Dziękujemy za zainteresowanie udziałem w szkoleniu dla dorosłych pracujących z młodzieżą pt. "Budowanie zespołu i współpraca". Prosimy o wypełnienie i wysłanie formularza.

Fundacja Rozwoju „Dobre Życie” zobowiązuje się do przechowywania danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm. Jednocześnie oświadcza, iż nigdy i pod żadnym pozorem nie będzie udostępniać danych uczestników treningu oraz używać ich do celów innych, niż na potrzeby organizacji i prowadzenia zajęć oraz działalności statutowej Fundacji.

Opisz krótko rodzaj prowadzonych/współprowadzonych zajęć/projektów.
Przedstaw maksymalnie 5 zdań uzasadnienia.
Skąd dowiedziałaś/-eś się o warsztacie?