Zgłoszenie EwP

Do udziału w szkoleniu zapraszamy dorosłych z Podkarpacia, którzy mają już doświadczenie pracy projektowej lub działają w organizacjach i wkrótce będą pracować w projektach, a aktualnie chcą poszerzyć swoje umiejętności i wiedzę. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc - 16 - oraz cele projektu, liczy się zarówno kolejność jak i treść zgłoszeń.

Fundacja Rozwoju „Dobre Życie” zobowiązuje się do przechowywania danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm. Jednocześnie oświadcza, iż nigdy i pod żadnym pozorem nie będzie udostępniać danych uczestników treningu oraz używać ich do celów innych, niż na potrzeby organizacji i prowadzenia zajęć oraz działalności statutowej Fundacji.

Opisz krótko tematy, metody, twoją rolę.
Przedstaw maksymalnie 5 zdań uzasadnienia.
Napisz o trudnościach związanych z udziałem, postaramy się pomóc.
Skąd dowiedziałaś/-eś się o szkoleniu?