Zapraszamy na wspólne rozmowy i świętowanie

Otwarte spotkania i debaty z mieszkańcami odbędą się w dwóch gminach, które są partnerami projektu “Aktywni lokalnie”. Spotkania będą podsumowaniem projektu, w którym młodzież we współpracy z mieszkańcami, Ośrodkami Kultury w Wiśniowej i Strzyżowie, szkołami oraz trenerkami, tutorkami i artystami z Fundacja Rozwoju „Dobre Życie” i Fundacja im. Jana Grudysza stworzyli układy taneczny i filmy według własnych pomysłów.

Miejsce i czas

  • Wiśniowa
    5 grudnia 2017 roku o godzinie 13.30 w Ośrodku Kultury w Wiśniowej
  • Strzyżów
    11 grudnia 2017 roku o godzinie 12.00 w Piwnicach pod Calvadosem (wejście od ul. Dąbrowskiego)
     

W programie

  • Otwarcie spotkania i krótkie wystąpienia przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych i zaproszonych gości;
  • Prezentacja rezultatów inicjatyw młodzieży z projektu „Aktywny lokalnie”;
  • Wspólne rozmowy o sprawach dotyczących gminy i mieszkańców.
  • Poczęstunek i zakończenie.

Wstęp na spotkanie jest wolny. Zapraszamy wszystkich chętnych, szczególnie tych, którzy chcą się spotkać i rozmawiać o wspólnych sprawach oraz cieszyć się i świętować sukcesy naszej młodzieży.

Grantodawcy i partnerzy projektu
Partnerzy debaty :

  

Debata jest częścią projektu „Aktywni lokalnie” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, a także ze środków Gminy Strzyżów i Gminy Wiśniowa. Projekt realizuje Fundacja Rozwoju „Dobre Życie” i Fundacja im. Jana Grudysza.